Sługa Boży Biskup Ignacy Świrski (1885-1968)

Bibliografia

Nauczanie  biskupa Ignacego Świrskiego
Poniżej przedstawiono niektóre dokumenty nauczania Sługi Bożego. Dokumenty oznaczone są cyframi, które odpowiadają datom ich publikacji (rok-miesiąc-dzień). Pozostałe elementy nauczania zostaną opublikowane wkrótce. Zainteresowani innymi dokumentami proszeni są o bezpośredni kontakt z postulatorem pod adresem: postulatorsiedlce@gmail.com

 

19460704 – Pierwszy list pasterski Biskupa Ignacego

19460705 – Biogram bpa Ignacego 1946

19470407 – Kazanie podczas uroczystości św Wojciecha

19470408 – Wezwanie do niesienia pomocy nawiedzonym powodzią

19470731 – 2. List pasterski w sprawie odbudowy katedry i domu diecezjalnego

19480430 – Liga Świętości Kapłańskiej

19480503 – 3. Poświęcenie się kapłanów Sercu Jezusowemu

19480604 – Wezwanie do ofiar na odbudowę domu dicezjalnego

19480704 – 7. List pasterski do Duchowieństwa w drugą rocznicę objęcia rządów diecezją

19480908 – 1. List pasterski o potrzebie trzeźwości

19480915 – 3. List pasterski z racji IV Tygodnia Miłosierdzia

19490312 – Zapowiedź Jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Ojca św.

19490908 – List pasterski na Tydzień Miłosierdzia

19491121 – List pasterski o Roku Jubileuszowym

19530622 – Rozporządzenie w sprawie świąt i obchodzenia uroczystości odpustowych

19570424 – 9. List pasterski w sprawie budowy Seminarium Duchownego w Siedlcach

19580206 – Zapowiedź peregrynacji obrazu MB Częstochowskiej

19580502_1 – Rozporządzenie w sprawie noszenia stroju duchownego przez Duchownych

19580502_2 – Rozporządzenie w sprawie urlopów i przebywania Duchowieństwa w miejscowościach kuracyjnych i wypoczynkowych

19590814 – Orędzie pasterskie do Duchowieństwa na Tydzień Miłosierdzia

19592003 – List pasterski na III rok Wielkiej Nowenny

19592804 – Przemówienie w dniu Nawiedzenia obrazu MB Częstochowskiej

19600407 – List pasterski na wprowadzenie w IV Rok Wielkiej Nowenny przed Tysiącleciem Chrztu Polski

19601512 – Wprowadzenie w życie nowych rubryk brewiarza i mszału

19612001 – Duszpasterskie przypomnienie wielkopostne

19620325 – Oddanie Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej Matce Bożej w Katedrze siedleckiej

19620401 – List pasterski na wprowadzenie w VI Rok Wielkiej Nowenny

19620612 – Przemówienie Biskupa Ignacego Świrskiego_pożegnanie ŚP Ks Biskupa Mariana Jankowskiego

19620917 – Dekret o Mszach św. w godzinach wieczornych

19621015 – List pasterski z okazji XVIII Tygodnia Miłosierdzia

19630412 – List pasterski do wiernych

19630422 – List pasterski na rozpoczęcie VII roku Wielkiej Nowenny

19630606 – Kazanie wygłoszone w Katedrze

19630805 – List pasterski o ukoronowaniu M.B. w Leśnej

19630818 – Przemówienie w Leśnej w dniu Koronacji Obrazu

19641011 – List pasterski z okazji XX Tygodnia Miłosierdzia

19641226 – List pasterski na Nowy Rok

19650922 – Instrukcja Diecezjalna na Rok Jubileuszowy Tysiąclecia Chrztu Polski

19651001 – List pasterski z okazji XXI Tygodnia Miłosierdzia

19660215 – List pasterski na Wielki Post_z dodatkiem

19660815 – List pasterski zapowiadający Millenium w Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej

19660917 – Przemówienie powitalne Biskupa Podlaskiego

19660918 – Przemówienie Biskupa Podlaskiego dnia 18 września 1966 roku

19670402 – Zarządzenie o Dniu Modlitw o Powołania

19661001 – List pasterski Biskupa Podlaskiego po uroczystościach Milenijnych

19670925 -Tydzień Miłosierdzia

19671227 – List pasterski z okazji Nowego Roku

19671101 – List pasterski w dzień poświęcony uczczeniu św Stanisława Kostki

 

 

 

Nauczanie o biskupie Ignacym Świrskim

Barbasiewicz E., Śmierć i pogrzeb śp. J. E. Biskupa Podlaskiego dr Ignacego Świrskiego, Wiadomości Diecezjalne Podlaskie (dalej WDP) 1968, s. 234-238.
Barbasiewicz E., Życiorys śp. biskupa Ignacego Świrskiego, Ordynariusza Podlaskiego, WDP 1968, s. 239-241.
Danieluk T., Miłosierdzie Boże w listach i przemówieniach Biskupa Ignacego
Świrskiego, „Studia Podlaskie”, Siedlce 2000, nr 1(15), s. 41-96.
Dmowski R., Biskup Ignacy Świrski w świetle ocen Wydziału do Spraw Wyznań, w: Biskup Ignacy Świrski 1885-1968 osoba i dzieło, red. Błoński B., Siedlce 2008, s. 115-131.
Furman W., Uroczystość złotego jubileuszu kapłańskiego J. E. Ks. Biskupa Ignacego Świrskiego, Ordynariusza Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej, WDP 1964, s. 110-117.
Hartwig W., Lekarz profesor o śp. arcypasterzu, WDP 1968, s. 245.
Kłak Cz., Siedleckie rekolekcje. W gościnnym domu bpa Ignacego Świrskiego, w: Cz. Kłak, Pigoń, Rzeszów 2013, s. 265-305.
Konieczny M., Świrski Ignacy, Encyklopedia Katolicka, t. 19, Lublin 2013, kol. 423
Lipiec D., Sławatyniec A., Biskup Ignacy Świrski jako pasterz Diecezji Siedleckiej, w: Biskup Ignacy Świrski 1885-1968 osoba i dzieło, red. Błoński B., Siedlce 2008, s. 93-113.
Matyska E., Wspomnienie o bp Ignacym Świrskim, „Echo Katolickie” 2009, nr 12, s. 10.
Miszczuk J., Rocznica śmierci biskupów siedleckich – Ignacego Świrskiego i Jana Wiktora Nowaka, „Podlaskie Echo Katolickie” 2007, nr 12, s. 6.
Młynarski Z., Śp. Ksiądz Biskup Ignacy Świrski, „Gość Niedzielny” 1969, nr 17, 100-101.
Mróz M., Bp prof. Ignacy Świrski (1885-1968) jako moralista, w: Biskup Ignacy Świrski 1885-1968 osoba i dzieło, red. Błoński B., Siedlce 2008, s. 51-68.
Ozorowski E., Świrski Ignacy (1885-1968), w: Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 7, Warszawa 1983, s. 302-304.
Pietkun W., Złoty jubileusz kapłaństwa podlaskiego arcypasterza Ignacego Świrskiego, pierwszego z siedmiu konsekrowanych z Białegostoku, biskupów polskich, Siedlce 1963, mps.
Pigoń S., Ze wspomnień, Akta osobiste bpa Świrskiego, karty 129-130, mps, Archiwum Diecezjalne Siedleckie.
Ryster J., Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Arcypasterz Podlaski, WDP 1946, s. 23-26.
Ryster J., Konsekracja J. E. Arcypasterza Podlaskiego, WDP 1946, s. 26-29.
Ryster J., Miszczak K., Ingres J. E. Arcypasterza Podlaskiego, WDP 1946, 29-37.
Skomorucha W., Przemówienie w Rozgłośni Watykańskiej 26.10.1963, WDP 1964, s 109-110.
Skorodiuk J., Biskup Ignacy Świrski (1885-1968). W 10 rocznicę śmierci, „Ty- godnik Powszechny” 1978, nr 15, s. 2.
Skorodiuk J., Cechy osobowe biskupa Ignacego Świrskiego, „Studia Włocław- skie” 12(2009), s. 92-105.
Skorodiuk J., Człowiek Boży. Życie duchowe Biskupa Ignacego Świrskiego, Siedlce 2016.
Skorodiuk J., Dobry Pasterz – w 30. rocznicę śmierci Biskupa Ignacego Świr- skiego, cz. I – „Podlaskie Echo Katolickie” 1998, nr 11, s. 5 (cz. I) i nr 12, s. 5 (cz. II).
Skorodiuk J., Główne rysy osobowości biskupa Ignacego Świrskiego – jako uwarunkowanie jego życia wewnętrznego, WDP 1985, s. 33-49.
Skorodiuk J., Historia życia biskupa I. Świrskiego, w: Chrześcijanie, t. 17, red. B. Bejze, Warszawa 1986, s. 11-22.
Skorodiuk J., Ksiądz biskup Ignacy Świrski (1885-1968), „Podlaskie Echo Katolickie” 2000, nr 41, s. 7.
Skorodiuk J., Ojciec ubogich (o biskupie Ignacym Świrskim w setną rocznicę
urodzin), WDP 1985, s. 321-329.
Skorodiuk J., Osobowość i sylwetka duchowa biskupa Ignacego Świrskiego, „Studia Teologiczne, Białystok, Drohiczyn, Łomża” 26(2008), s. 299-323.
Skorodiuk J., Osobowośc i sylwetka duchowa Biskupa Ignacego Świrskiego, w: Biskup Ignacy Świrski 1885-1968 osoba i dzieło, red. Błoński B., Siedlce 2008, s. 69-92.
Skorodiuk J., Życie wewnętrzne biskupa Ignacego Świrskiego w aspekcie psychologicznym i teologicznym, (praca lic.), Warszawa 1975, mps.
Skreczko A., Działalność naukowo-dydaktyczna Ks. Ignacego Świrskiego w latach 1921-1946, Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża 13 (1995) s. 199-238.
Skreczko A., Ks. Ignacy Świrski – Wychowawca i Profesor (okres wileński i białostocki), w: Biskup Ignacy Świrski 1885-1968 osoba i dzieło, red. Błoński B., Siedlce 2008, s. 25-49.
Świder M., Biskup Ignacy Świrski – świadek Bożego Miłosierdzia, Siedlce 2018.
Wyszyński S., Biskup – jako zbiornik ożywczej wody. Przemówienie żałobne w czasie pogrzebu śp. Biskupa Ignacego Świrskiego, Chrześcijanie, t. 17, red. B. Bejze, Warszawa 1986, s. 40-44.
Zawadzki J., Biskup Ignacy Świrski (1885-1968), „Collectanea Theologica” 38(1968), f. 4, s. 155-157.
Warecka A., W nim ojciec przesłaniał pasterza, „Echo Katolickie” 2014, nr 26, s. 18-19.
Zubka J., Jubileusz 15-lecia J. E. Ks. Biskupa Ignacego Świrskiego, WDP 1962, s. 53-56.