Diecezjalny Oddział TP KUL

Prezes:

Ks. dr Jacek Szostakiewicz