Wydział Nauczania Katechetycznego

Dane kontaktowe:

tel. (25) 632-51-43
e-mail: biuro@katecheza.diecezja.siedlce.pl
www.katecheza.diecezja.siedlce.pl

Dyrektor:

Ks. kan. dr Krzysztof Baryga, od 2006 r.
e-mail: baryga@katecheza.diecezja.siedlce.pl

Wicedyrektor

Ks. kan. dr Paweł Kindracki
e-mail: kindracki@katecheza.diecezja.siedlce.pl

Sekretarka:

P. mgr Jadwiga Michałowska
e-mail: michalowska@katecheza.diecezja.siedlce.pl

Delegat ds. Szkół Katolickich

Ks. kan. dr Krzysztof Baryga

Diecezjalny wizytator katolickich szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych

P. mgr inż. Jadwiga Wielgos-Mikołajewska, od 2010 r.

Wizytatorzy diecezjalni

Ks. prał. mgr lic. Jan Dzięga, od 1982 r.
Ks. kan. dr Krzysztof Baryga, od 2000 r.
P. mgr inż. Jadwiga Wielgos-Mikołajewska, od 2010 r.
Ks. kan. dr Paweł Kindracki, od 2011 r.
Ks. mgr lic. Marcin Olek, od 2014 r.

Dekanalni Wizytatorzy Katechezy

Dekanat adamowski: Ks. kan. Sylwester Frąc
Dekanat bialski-południowy: Ks. kan. mgr Bogusław Michalak
Dekanat bialski-północny: Ks. mgr Sławomir Szypulski
Dekanat domanicki: Ks. mgr Sławomir Sulej
Dekanat garwoliński: Ks. kan. mgr Jerzy Przychodzeń
Dekanat grębkowski: Ks. kan. Henryk Drozdek
Dekanat hański: Ks. Andrzej Tomczak
Dekanat janowski: Ks. mgr Jacek Nazaruk
Dekanat komarowski: Ks. mgr lic. Jarosław Zalewski
Dekanat łaskarzewski: Ks. mgr Bogusław Filipiuk
Dekanat łosicki: Ks. Krzysztof Uściński
Dekanat łukowski I: Ks. mgr Szczepan Pawluczuk
Dekanat łukowski II: Ks. mgr Dariusz Mioduszewski
Dekanat międzyrzecki: Ks. mgr Paweł Madaliński
Dekanat osiecki: Ks. kan. mgr Andrzej Banasiuk
Dekanat parczewski: Ks. mgr Dariusz Żmuda
Dekanat radzyński: Ks. kan. mgr Andrzej Witkowski
Dekanat rycki: Ks. mgr Jarosław Sawiuk
Dekanat siedlecki: Ks. kan. dr Paweł Kindracki, Ks. mgr lic. Marcin Olek
Dekanat suchożebrski: Ks. mgr Marek Zalewski
Dekanat terespolski: Ks. Zbigniew Hawryluk
Dekanat wisznicki: Ks. kan. mgr lic. Jan Pieńkosz
Dekanat włodawski: Ks. mgr Jarosław Czech
Dekanat zbuczyński: Ks. Henryk Krupa
Dekanat żelechowski: Ks. kan. mgr Adam Turemka

Diecezjalna Rada Katechetyczna

Aktualności wydziału

Czytaj na stronie Wydziału