Wiadomości Diecezjalne

WIADOMOŚCI DIECEZJALNE SIEDLECKIE

Organ urzędowy Kurii Diecezjalnej w Siedlcach. stanowi kontynuację ‚Wiadomości Diecezjalnych Podlaskich organu urzędowemu Kurii Diecezjalnej Diecezji Janowskiej czyli Podlaskiej oraz Kurii Diecezjalnej Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej wydawany od 1919r.

Redaktor naczelny:

Ks. kan. Wojciech Hackiewicz, od 2019 r.

Zastępca red. naczelnego:

Ks. mgr Marek Weresa
e-mail: wiadomoscids@gmail.com

 Archiwalne numery „Wiadomości Diecezjalnych” online