Wiadomości Diecezjalne

WIADOMOŚCI DIECEZJALNE SIEDLECKIE

Organ urzędowy Kurii Diecezjalnej w Siedlcach. stanowi kontynuację ‚Wiadomości Diecezjalnych Podlaskich organu urzędowemu Kurii Diecezjalnej Diecezji Janowskiej czyli Podlaskiej oraz Kurii Diecezjalnej Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej wydawany od 1919r.

Redaktor naczelny:

Ks. kan. Jacek Światek, od 2017 r.
e-mail: wiadomoscids@gmail.com

 Archiwalne numery „Wiadomości Diecezjalnych” online