Księża odznaczeni godnościami w innych diecezjach

Ks. Henryk Liszewski – kanonik zasłużony Pomezańskiej Kapituły Konkatedralnej w Prabutach (diec. elbląska)
Ks. Grzegorz Kamiński – kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Ordynariatu Polowego
Ks. Sławomir Niewęgłowski – kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Ordynariatu Polowego
Ks. Wiesław Kondraciuk – kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Ordynariatu Polowego
Ks. Krzysztof Majsterek – kanonik gremialny Kapituły Wrocławskiej Ordynariatu Polowego
Ks. Sławomir Pałka – kanonik gremialny Kapituły Wrocławskiej Ordynariatu Polowego
Ks. Mirosław Kurjaniuk – kanonik honorowy Kapituły Wrocławskiej Ordynariatu Polowego