Kapituła Kolegiacka Parczewska

PREPOZYT KAPITUŁY

Ks. mgr Tadeusz Lewczuk (w Kapitule od 2008)

KANONICY GREMIALNI

Ks. Mieczysław Mikulski (2008)
Ks. dr Leszek Ostas (2008)
Ks. mgr lic. Antoni Przybysz (2008)
Ks. dr Mirosław Semeniuk (2008)
Ks. mgr Mieczysław Milczarczyk (2009)
Ks. Stanisław Staręga (2009)
Ks. mgr Włodzimierz Tendorf (2009)
Ks. Janusz Grodek (2010)
Ks. Edmund Szarek (2010)
Ks. mgr Andrzej Biernat (2012)

KANONICY HONOROWI

Ks. Stefan Karwowski (2010)
Ks. mgr Adam Turemka (2010)
Ks. Sławomir Olopiak (2011)
Ks. mgr Andrzej Jaczewski (2013)
Ks. Sylwester Frąc (2015)
Ks. dr Jacek Sereda (2015)
Ks. Stanisław Abramczuk (2016)
Ks. Sylwester Borkowski (2016)
Ks. mgr Józef Sobotka (2016)
Ks. Krzysztof Skwierczyński (2016)
Ks. Stanisław Pacak (2017)
Ks. Krzysztof Uściński (2017)
Ks. mgr Czesław Maziejuk (2018)
Ks. Stefan Kurianowicz (2018)
Ks. Adam Kamecki (2018)
Ks. mgr lic. Sławomir Brodawka (2018)

Ks. mgr Dariusz Parafiniuk (2019)

Ks. Robert Mączka (2020)

ks. mgr Jan Orłowski (2020)

 

DIECEZJALNA FRATERNIA MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ RODZIN

P. Krystyna i Szczepan Borutowie (2008)
P. Józef Fąk (2008)
P. Maria Gadomska (2008)
P. Wiesława Ziółkowska (2008)
P. Agnieszka i Andrzej Sokół (2009)
P. Elżbieta i Andrzej Kośmider (2009)
P. Teresa i Zbigniew Hołubowicz (2009)