Zarząd Rzymskokatolickich Cmentarzy

Dane kontaktowe:

Starowiejska 2, 08-110 Siedlce
tel. (25) 633-06-16

Przewodniczący:

Ks. mgr lic. Leszek Dąbrowski

Kierownik Kancelarii:

P. mgr inż. Krystyna Gąska

Pracownik Administracyjny:

P. Teresa Zając