Fundacje

FUNDACJA „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA”

Diecezjalny koordynator:

Ks. kan. dr Paweł Kindracki

Kontakt:

Piłsudskiego 62, 08-100 Siedlce
tel. 25-644 21 95
Strona internetowa: dzielo.pl

FUNDACJA PAMIĘCI UNITÓW PODLASKICH „ARKA”

Fundacja Pamięci Unitów Podlaskich „ARKA”, została powołana przez Stowarzyszenie Pamięci Unitów Podlaskich „Martyrium” w 1993 r.
Celem Fundacji jest kultywowanie pamięci o unii brzeskiej na Podlasiu; wspieranie sanktuarium bł. Męczenników w Pratulinie; propagowanie idei pojednania chrześcijan; podtrzymywanie tradycji kulturowych regionu nadbużańskiego; wspieranie działań formacyjnych i edukacyjnych wobec młodzieży; wspomaganie działań ukierunkowanych na ochronę zdrowia i opiekę społeczną. Fundacja dla realizacji postawionej jej celów prowadzi sklepy z dewocjonaliami oraz Diecezjalne Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne „ARKA”.

Kontakt:

ul. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce
tel. 502-574-004
e-mail:arka@arkafundacja.pl

NIP: 821-10-00-202
REGON: 710274430
KRS: 0000211728

Konto

PKO BP Siedlce: 52 1020 4476 0000 8002 0321 8211  

Zarząd Fundacji:

Prezes: Ks. mgr Dariusz Denisiuk

tel. 502 574 004

e-mail: prezes@arkafundacja.pl
Wiceprezes: Ks. prał. mgr lic. Bernard Błoński
Sekretarz: Ks. kan. mgr lic. Jan Babik

Statut

Tekst statutu – kliknij!

Sklepy prowadzone przez Fundację:

Sklep nr 1 w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 35, tel. 668-010-535
Sklep nr 2 w Garwolinie, ul. Staszica 13, tel. 668-010-536, e-mail: arkasklep@op.pl
Sklep nr 3 w Pratulinie, Sanktuarium Męczenników Podlaskich, tel. 600-736-711
Sklep nr 4 w Radzyniu Podlaskim, ul. Ostrowiecka 1, tel. 668-680-544
Sklep nr 5 w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 14, tel. 795-567-908

FUNDACJA „PRO STUDIO ET VITA”

Celem Fundacji jest: wspieranie inicjatyw oświatowych, oświatowo-wychowawczych, społecznych, kulturalnych, wspomaganie inicjatyw troski o życie i jego obronę.

Prezes Fundacji:

Ks. kan. dr Paweł Kindracki

Kontakt:

Piłsudskiego 62, 08-100 Siedlce
Tel. 25-644 21 95

FUNDACJA „BONUM EDUCATIONIS”

Fundacja wspiera I Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach

Kontakt:

ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 54, 08-110 Siedlce
tel: 25-640-72-71

Nr rachunku fundacji: 71 1240 2685 1111 0010 5447 8319