Diecezjalne Studium Muzyki Kościelnej

Dane kontaktowe:

ul. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce,
tel. 603-683-952
www.muzyka-diecezjasiedlce.pl
e-mail: mtrzask@chopin.edu.pl

Dyrektor:

P. dr Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa

Wicedyrektor:

Ks. dr hab. Michał Szulik

Wykładowcy

P. mgr Bernadetta Adamczyk
P. mgr Tatiana Trojanowska
P. mgr Bożena Adamczyk
P. mgr Kinga Witczak
P. mgr Anna Baj
P. mgr Stanisław Włodarczyk
P. mgr Bożena Kaczmarek
P. mgr Tomasz Wojtuś
P. mgr Justyna Pastor
P. mgr Adam Szczepański
Ks. mgr lic. Waldemar Mróz