Pracownicy naukowi

Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL, prodziekan Wydziału Prawa – prawa kanoniczne
Ks. dr Jacek Golbiak – filozofia, KUL Lublin
Ks. dr hab. Józef Grzywaczewski, prof. UKSW – patrologia, UKSW Warszawa
Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prorektor KUL, prof. KUL, dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL (Lublin) – pedagogika, katechetyka
Ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk – teologia, UPH Siedlce, PWT Warszawa
Ks. dr Robert Kublikowski – filozofia, KUL Lublin
Ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL, adiunkt w Katedrze Prakseologii Pastoralnej ITPiK (Lublin) – teologia pastrolana
Ks. dr Robert Mirończuk – Collegium Mazovia, Siedlce
Ks. dr Jacek Mucha – pedagogika, PWSZ Biała Podlaska
Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, adiunkt w Katedrze Duszpasterstwa Rodzin ITPiK (Lublin) – teologia pastrolana
Ks. dr Jacek Rosa – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Ks. dr hab. Marian Stepulak, prof. WSEI i PWSZ w Chełmie – psychologia
Ks. dr Grzegorz Stolarski – filozofia, UPH Siedlce
Ks. prof. dr hab. Michał Roman Szulik – muzykologia, UPH Siedlce
Ks. dr Jan Zowczak – socjologia, Wyższa Szkoła im. B. Jańskiego, Warszawa

Ks. dr Piotr Tymosiewicz -psychologia, AWF w Białej Podlaskiej
Ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński – emerytowany profesor KUL
Ks. dr hab. Roman Karwacki – emerytowany profesor UKSW
Ks. dr hab. Kazimierz Matwiejuk – emerytowany profesor UKSW