Formacja Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej

Nowy cykl przygotowania kandydatów do pełnienia funkcji nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej rozpocznie się w październiku 2019 roku. Kandydatów należy zgłaszać do notariatu Kurii do końca września. Kandydat powinien mieć od 25-65 lat; prowadzić dojrzałe życie chrześcijańskie; być zaangażowany w życie parafii; mieć poważanie wśród wiernych i duchownych; odznaczać się sprawnością fizyczną i psychiczną oraz być otwarty na kontakty z osobami chorymi i w podeszłym wieku. Prośbę kieruje Ks. Proboszcz (formularz na stronie diecezjalnej w załączniku) – po zasięgnięciu opinii Księży i Rady duszpasterskiej. Kandydaci żonaci, powinni przedstawić Ks. Proboszczowi pisemną zgodę żon do pełnienia tej funkcji.
Odpowiedzialny – ks. mgr lic. Waldemar Mróz

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania:

  • Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie formacji sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej - pobierz plik .pdf
  • Przygotowanie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej w Diecezji Siedleckiej 2017/18 - pobierz plik .pdf
  • (FORMULARZ Prośba Ks. Proboszcza - pobierz plik .doc