I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny w Siedlcach

Dane kontaktowe:

ul. Bpa I. Świrskiego 54, 08-110 Siedlce,
tel./fax 25-632-10-77
www.klosiedlce.pl
e-mail: sekretariat@klosiedlce.pl

Dyrektor:

Ks. kan. mgr lic. Jacek Wł. Świątek

Prefekt:

Ks. mgr Radosław Piotrowski