Księża przebywający za granicą

Księża przebywający za granicą:

Ks. mgr Michał Chojecki, Włochy
Ks. mgr lic. Piotr Domański, Włochy
Ks. dr Grzegorz Domański, Szwajcaria
Ks. kan. dr Ryszard Federczyk, Ukraina
Ks. mgr Marcin Głusek, Francja
Ks. mgr Golonka Mirosław, Szwajcaria
Ks. Jacek Jagodziński, Rosja
Ks. dr hab. Grzegorz Jaśkiewicz, Francja
Ks. mgr Jacek Jeruzalski, Szwajcaria
Ks. mgr Adam Józefaciuk, Francja
Ks. mgr Wojciech Kaszczyc, Niemcy
Ks. mgr Mirosław Kostarzewski, Kanada
Ks. mgr Piotr Kubel, Białoruś
Ks. mgr Krzysztof Lusawa, Niemcy
Ks. mgr Radosław Łydkowski, Niemcy
Ks. mgr Dariusz Malczuk, USA
Ks. mgr Mieczysław Maleszyk, USA
Ks. kan. mgr lic. Jarosław Mitrzak, Rosja
Ks. mgr lic. Michał Olszewski, USA
Ks. mgr lic. Adam Przywuski, Ukraina
Ks. mgr Marcin Pyza, Francja
Ks. mgr Rafał Sobieszuk, Szkocja
Ks. kan. mgr Jan Ślepowroński, Ukraina
Ks. mgr lic. Sławomir Zabiegałowski, Francja

Ks. mgr Andrzej Kołodziejczyk, Szwajcaria