Msze Święte w parafiach:

A. w ciągu roku:
a) w niedzielę: 8.00; 10.00; 12.00; 16.00
b) w dni powszednie: 7.00; 17.00/16.00
B. w wakacje:
a) w niedzielę: 8.00; 10.00; 16.00
b) w dni powszednie: 7.00; 17.00


A. w ciągu roku:
a) w niedzielę: 8.00; 9.30; 11.30
b) w dni powszednie: 16.00
B. w wakacje:
a) w niedzielę:
b) w dni powszednie: 18.00


A. w ciągu roku:
a) w niedzielę: 9.00; 11.00
b) w dni powszednie: 16.00 lub 18.00
B. w wakacje:
a) w niedzielę: 9.00; 11.00
b) w dni powszednie: 8.00


A. w ciągu roku:
a) w niedzielę: 7.00; 9.00; 11.00; 12.30; 17.00
b) w dni powszednie: 6.30; 7.00; 18.00


a) w niedzielę: 6.30; 8.00; 10.00; 12.00; 18.00
b) w dni powszednie: 6.30; 7.00; 8.00; 18.00


a) w niedzielę: 7.00; 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 18.00
kaplice:
Jaźwiny: 10.00
Janówka: 12.00
b) w dni powszednie: 6.30; 7.00; 18.00
w wakacje:
w dni powszednie: 7.00; 18.00


A. w ciągu roku:
a) w niedzielę: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00
16.00; 18.00
b) w dni powszednie: 6.20; 7.00; 18.00
B. w wakacje:
a) w niedzielę: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 18.00
20.00


A. w ciągu roku:
a) w niedzielę: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 16.00
18.00
b) w dni powszednie: 7.00; 18.00
B. w wakacje:
a) w niedzielę: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 18.00
b) w dni powszednie: 7.00; 18.00


A. w ciągu roku:
a) w niedzielę: 7.00; 9.00; 11.00; 12.30; 18.00; w
okresie zimy 17.00
b) w dni powszednie: 7.00; 18.00; w okresie zimy
17.00


A. w ciągu roku:
a) w niedzielę: 8.00; 10.00; 12.00
b) w dni powszednie: 17.00
B. w wakacje:
a) w niedzielę: 8.00; 10.00; 12.00
b) w dni powszednie: 17.00


A. w ciągu roku:
a) w niedzielę: 8.00; 10.15; 12.00
b) w dni powszednie: 7.15 lub 17.00


A. w ciągu roku:
a) w niedzielę: 8.30; 10.00; 12.00
b) w dni powszednie: 7.30; 8.00


A. w ciągu roku:
a) w niedzielę: 8.00; 10.00; 12.00
b) w dni powszednie: 17.00 - czas zimowy; 18.00 - czas letni


A. w ciągu roku:
a) w niedzielę: 8.30; 10.00; 11.30
b) w dni powszednie: 16.00; wiosna i jesień -
17.00
B. w wakacje:
a) w niedzielę: 8.30; 10.00; 11.30
b) w dni powszednie: 8.00


A. w ciągu roku:
a) w niedzielę: 9.00; 11.30
b) w dni powszednie: 18.00; październik 17.00


A. w ciągu roku:
a) w niedzielę: 9.00; 10.30; 12.00
b) w dni powszednie: 18.00


A. w ciągu roku:
a) w niedzielę: 9.00; 11.00
b) w dni powszednie: 8.00 lub 16.00/18.00
B. w wakacje:
a) w niedzielę: 9.00; 11.00
b) w dni powszednie: 8.00 lub 18.00


A. w ciągu roku:
a) w niedzielę: 9.00; 11.30
b) w dni powszednie: 7.30
c) w dni powszednie w maju, czerwcu: 18.00


A. w ciągu roku:
a) w niedzielę: 7.30; 9.30; 11.30
b) w dni powszednie: 17.00


A. w ciągu roku:
a) w niedzielę: 9.00; 11.30
b) w dni powszednie: 7.15 lub 17.00
B. w wakacje:
a) w niedzielę: 8.30; 10.30
b) w dni powszednie: 7.15 lub 18.00


A. w ciągu roku:
a) w niedzielę: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 12.45
18.00
b) w dni powszednie: 7.00; 18.00
B. w wakacje:
a) w niedzielę:
b) w dni powszednie:


A. w ciągu roku:
a) w niedzielę: 8.00; 10.00; 12.00; 17.00
14.30 - kaplica
b) w dni powszednie: 7.00; 17.00


A. w ciągu roku:
a) w niedzielę: 8.00; 9.30; 11.00
b) w dni powszednie: 8.00


A. w ciągu roku:
a) w niedzielę: 8.00; 9.30; 11.00
b) w dni powszednie: 15.00
B. w wakacje:
a) w niedzielę: 8.00; 9.30; 11.00
b) w dni powszednie: 16.00


A. w ciągu roku:
a) w niedzielę: 9.00; 11.00
b) w dni powszednie: 7.30
B. w wakacje: 
a) w niedzielę: 9.00; 11.00
b) w dni powszednie: 18.00


A. w ciągu roku:
a) w niedzielę: 9.00; 11.30
b) w dni powszednie: 7.30
maj, czerwiec, październik - 16.30

B. w okresie wakacji:
a) w niedzielę; 8.30; 11.00
b) w dni powszednie: 7.30


A. w ciągu roku:
a) w niedzielę: 8.00; 11.00; 16.00/18.00
14.00 - kaplica
b) w dni powszednie: 7.00 - poniedziałek- piątek; 16.00/18.00 - soboty


A. w ciągu roku:
a) w niedzielę: 8.00; 9.40; 11.00; 15.00
b) w dni powszednie: 7.00; 7.30
B. w wakacje:
a) w niedzielę: 8.00; 9.40; 11.00; 15.30
b) w dni powszednie: 7.00; 7.30


A. w ciągu roku:
a) w niedzielę: 7.45; 10.45
b) w dni powszednie: 18.00
B. w wakacje:
a) w niedzielę:
b) w dni powszednie:


A. w ciągu roku:
a) w niedzielę: 9.00; 11.00
b) w dni powszednie: 7.30; 17.00
B. w wakacje:
a) w niedzielę:
b) w dni powszednie: