Kapituła Kolegiacka Garwolińska

PREPOZYT KAPITUŁY

Ks. mgr Ryszard Andruszczak (w Kapitule od 2011)

KANONICY GREMIALNI

Ks. mgr Stanisław Bieńko (2011)
Ks. dr Andrzej Oworuszko (2012)
Ks. dr Paweł Wiatrak (2012)
Ks. mgr Jerzy Przychodzeń (2013)
Ks. dr hab. Andrzej Kiciński (2015)

Ks. mgr Andrzej Banasiuk (2011)

 

KANONICY HONOROWI

Ks. mgr lic. Jan Madej (2011)
Ks. dr Marek Skwierczyński (2011)
Ks. mgr Sławomir Żarski, diec. warszawsko-praska (2011)
Ks. Stanisław Małek (2012)
Ks. Leszek Paszkiewicz, arch. gnieźnieńska (2012)
Ks. Eugeniusz Pepa (2015)
Ks. dr Jacek Golbiak (2016)
Ks. dr Paweł Kindracki (2016)
Ks. dr hab. Dariusz Lipiec (2016)
Ks. mgr lic. Jacek Świątek (2016)
Ks. mgr Janusz Sałaj (2017)
Ks. mgr lic. Krzysztof Samsel (2017)
Ks. Andrzej Kania (2018)
Ks. Romuald Pawluczuk (2018)
Ks. dr Jarosław Kisieliński (2018)
Ks. dr Jacek Szostakiewicz (2018)

Ks. mgr Zbigniew Daniluk (2019)

Ks. Jerzy Janowski (2020)

KONWENT EDUKACYJNY „LUX CHRISTI”

P. Robert Kowaluk (2011)
P. Robert Kuźbida (2011)
P. Jolanta Łopuska (2011)
P. Małgorzata Małachowska (2011)
P. Aneta Sobierajska (2011)
P. Anna Żochowska (2011)