Caritas Diecezji Siedleckiej

Dyrekcja

Dyrektor:

ks. mgr Marek Jan Bieńkowski

Wicedyrektor:

ks. mgr Andrzej Kubalski

Dane teleadresowe:

Adres siedziby:
ul. Bpa Ignacego Świrskiego 57, 08-110 Siedlce

Adres korespondencyjny:
ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce

Telefon: 25- 640-71-30

Fax: 25-633-31-80

E-mail sekretariatu: siedlce@caritas.pl

Strona internetowa: www.siedlce.caritas.pl

Numery kont bankowych dla działalności pożytku publicznego

Bank Spółdzielczy O/Siedlce
PL 78 9194 0007 0027 9318 2000 0010

PEKAO S.A. I/O Siedlce
PL 10 1240 2685 1111 0000 3656 2387

Numer konta bankowego dla parafii

ING Bank Śląski S.A.
PL 38 1050 1953 1000 0090 3049 6757

Data utworzenia i numery identyfikacyjne

Data utworzenia Caritas:  14.04.1991
Numer KRS: 0000223111
Numer NIP:  821-16-85-074
Numer REGON: 710387392

Struktura

1 Centrum Pomocy (Siedlce)
2 Jadłodajnie (Biała Podlaska, Siedlce)
9 Filie Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej (Biała Podlaska, Parczew, Radzyń Podlaski, Międzyrzec, Podlaski, Włodawa, Łaskarzew, Łosice, Skórzec, Trojanów)
2 Centra Wolontariatu (Biała Podlaska, Siedlce)
5 Warsztatów Terapii Zajęciowej (Biała Podlaska, Kisielany, Parczew, Siedlce, Skórzec)
1 Środowiskowy Dom Samopomocy (Biała Podlaska)
1 Ośrodek Interwencji Kryzysowej (Parczew)
4 Wypożyczalnie Sprzętu Rehabilitacyjnego (Biała Podlaska, Parczew,  Radzyń Podlaski, Siedlce)
3 Świetlice dla dzieci i młodzieży (Parczew, 2x Siedlce)
2 Centra Integracji Społecznej (Biała Podlaska, Siedlce)
1 Zakład Aktywności Zawodowej (Siedlce)
23 Parafialnych Zespołów  Caritas
77 Szkolnych Kół Caritas

Powstanie, siedziba i istota działalności

Caritas Diecezji Siedleckiej została powołana dekretem Biskupa Siedleckiego dnia 14 kwietnia 1991 roku, dla przewodniczenia dziełom charytatywnym w diecezji siedleckiej. Siedzibą diecezjalnej Caritas jest, powstałe w latach 1999-2001, Centrum Charytatywno-Duszpasterskie im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Siedlcach przy ul. Bpa Ignacego Świrskiego 57. Caritas to miłość oparta na bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, mająca na celu podnosić, wspierać i akceptować potrzebujących, podupadłych, ubogich, słabych i samotnych w trudnych sytuacjach losowych i życiowych. Miłość ta wzywa, a jej cel uzdalnia chrześcijanina przez łaskę samego Jezusa Chrystusa.

Caritas tworzą ludzie o wrażliwym sercu na potrzeby bliźnich, podejmujący konkretne działania, by uczynić świat lepszym.
Więcej informacji na stronie: www.caritas.siedlce.pl

Rodzaje stałej działalności Caritas Diecezji Siedleckiej

Wakacyjna Akcja Caritas – to wypoczynek letni dla dzieci;
Program „Skrzydła” – program stypendialny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które są w nienajlepszej sytuacji materialnej;
Specjalistyczne Poradnictwo – darmowe porady prawne i psychologiczne w ramach projektów, prowadzone przez: prawnika, psychologa, terapeuty od uzależnień, konsultantów ds. niepełnosprawnych, seksuologa, serwisanta sprzętu rehabilitacyjnego;
Zbiórka żywności, ubrań i sprzętu RTV AGD – pomoc rzeczowa dla osób potrzebujących;
Jałmużna Wielkopostna – w Wielkim Poście wierni mogą wesprzeć dzieła miłosierdzia przez złożenie ofiary do skarbonki wielkopostnej lub przy rozprowadzaniu baranków wielkanocnych.
Tornister Pełen Uśmiechów – ogólnopolska akcja Caritas, której celem jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez zebranie funduszy na zakup i wyposażenie tornistrów w przybory szkolne dla najbiedniejszych dzieci i młodzieży;
Program „Drachma” – regularne wsparcie finansowe osób lub rodzin, którzy znaleźli się
w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej, dzięki składce przez środowisko lokalne;
Kampania społeczna „Podaruj Kroplę Miłości” – to kampania polegająca na honorowym krwiodawstwie;
Kampania 1% – akcja polega na przekazaniu 1% podatku na cel wyznaczony w danym roku przez Caritas.
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – ogólnopolska zbiórka ofiar na pomoc dzieciom, przeprowadzana w Adwencie. Symbolem złożonej ofiary jest świeca na stół wigilijny;
Niedziela Miłosierdzia – patronalne święto Caritas i szczególny moment podziękowania za wszystkie dzieła miłosierdzia;
Pomoc doraźna – pomoc finansowa i rzeczowa w nagłych sytuacjach życiowych.

Ponadto całorocznie we wszystkich jednostkach świadczona jest pomoc specjalistyczna podopiecznym znajdującym się w świetlicach, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowiskowym Domu Samopomocy, Zakładzie Aktywności Zawodowej, Centrum Integracji Społecznej itd.

JEDNOSTKI  I MIEJSCA STAŁEJ POMOCY

Centrum Pomocy – pomoc doraźna
Centrum Pomocy to miejsce, gdzie można uzyskać pomoc doraźną w formie pomocy rzeczowej, żywnościowej i finansowej w nagłych sytuacjach życiowych. Osoby/rodziny w trudnej sytuacji życiowej mogą zgłaszać się do Osoby Pierwszego Kontaktu, która po rozpatrzeniu wniosków kieruje Podopiecznych do poszczególnych jednostek pomocowych: magazynu darów rzeczowych, jadłodajni, czy pomocy żywnościowej. Centrum Pomocy kieruje i prowadzi zapisy do Specjalistów, których praca jest współfinansowana ze środków publicznych, a także bardzo często jest w formie wolontariatu.

Centrum to miejsce, gdzie można ofiarować dary rzeczowe: ubrania w dobrym stanie, sprawny sprzęt AGD i RTV, środki czystości i inne dary potrzebne w gospodarstwie domowym.

Biuro Centrum Pomocy:

ul. Bpa Ignacego Świrskiego 57
08-110 Siedlce
Koordynator
Tel.: 780-061-313
e-mail:pomoc@caritas.pl

Magazyn:

ul. Budowlana 1
08-110 Siedlce
Tel.: 513-077-966

Warsztat Terapii Zajęciowej w Parczewie

ul. Kościelna 53
21-200 Parczew
tel./fax.: 83-354-37-51
e-mail: wtz.parczew@caritas.pl
strona internetowa: www.wtzparczew.org

Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedlcach

ul. Bpa Ignacego Świrskiego 57
08-110 Siedlce
tel. 25-644-14-48
e-mail: wtz.siedlce@caritas.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej „Nowa Szansa” w Skórcu

ul. Siedlecka 19B
08-114 Skórzec
tel. kom. 509-588-039
e-mail: wtz.skorzec@caritas.pl
strona internetowa: www.wtzskorzec.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kisielanach

Kisielany Żmichy 52
08-124 Mokobody
tel. 25-797-07-76
e-mail: wtzkisielany@caritas.pl

Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach

Jest to przedsiębiorstwo działające na zasadach ekonomii społecznej. W swej działalności łączy cele społeczne i ekonomiczne. Znajdują tu pracę osoby niepełnosprawne. ZAZ zajmuje się gastronomią i odnową biologiczną. W ZAZ można zjeść posiłek smaczny i w rozsądnej cenie. Czekają na Państwa również profesjonalne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne oraz odnowa biologiczna, nad którymi czuwają wyspecjalizowani fizjoterapeuci i masażyści.

Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach

ul. Chopina 10
08-110 Siedlce
tel./fax.: 25-633-43-15
tel. kom.: 519-110-130 – zamówienia
e-mail: sekretariat@zaz-siedlce.pl
strona internetowa: www.zaz-siedlce.pl

Centra Integracji Społecznej (CIS) Caritas Diecezji Siedleckiej

W tej jednostce osoby wykluczone społecznie zdobywają doświadczenie i kompetencje potrzebne do powrotu na rynek pracy. Uczestniczą w reintegracji społecznej i zawodowej. Oferta CIS jest skierowana do osób: bezrobotnych bez prawa do zasiłku, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających – po zakończeniu programu terapii, niepełnosprawnych, dotkniętych chorobą psychiczną – po leczeniu, zwalnianych z zakładów karnych i uchodźców. W Centrum prowadzone są różnorodne sekcje.

Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej

ul. Terebelska 80 W 41
21-500 Biała Podlaska
tel.: 83-342-05-83 wew. 22
e-mail: biuro@cisbialapodlaska.pl
strona internetowa: www.cisbialapodlaska.pl 

Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach

ul. Budowlana 1
08-110 Siedlce
tel.: 25-640-71-32
tel. kom.: 509-588-093
e-mail: cissiedlce@interia.pl
strona internetowa: www.cissiedlce.pl

Centrum Pomocy Bliźnim w Siedlcach

Centrum to miejsce, gdzie można ofiarować dary rzeczowe: ubrania w dobrym stanie, sprawny sprzęt AGD RTV, środki czystości. Potrzebujący mogą tu uzyskać pomoc rzeczową.

Centrum Pomocy Bliźnim w Siedlcach
ul. Budowlana 1
08-110 Siedlce
tel. 25-640-71-30 wew.121
tel. kom.:  780-061-313
e-mail: centrumpomocy.siedlce@caritas.pl

Wypożyczalnie Sprzętu Rehabilitacyjnego

W tym miejscu można uzyskać pomoc w postaci użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego (łóżek rehabilitacyjnych, koncentratorów tlenu, wózków inwalidzkich, chodzików, rotory kończyn górnych i dolnych, kule, balkoniki, podnośnik rehabilitacyjny etc.) i jego serwisu. Przeczytaj tutaj zasady wypożyczania sprzętu.

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Białej Podlaskiej

ul. Warszawska 15
21-500 Biała Podlaska
tel./fax.: 83-342-05-83, wew. 28
e-mail: wsr.biala@caritas.pl

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Parczewie

ul. Kościelna 77
21-200 Parczew
tel./fax.: 83-355-04-52

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Radzyniu Podlaskim

ul. Jana Pawła II 26
21-300 Radzyń Podlaski
tel.533-933-770
(* Dzwonić w godzinach urzędowania)
e-mail: wsrradzynpodlaski@caritas.pl 

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Siedlcach

ul. Budowlana 1
08-110 Siedlce
tel.: 25-640-71-30 wew. 103
tel. kom.: 513-077-966
e-mail: wsr.siedlce@caritas.pl

Świetlice Caritas Diecezji Siedleckiej

W świetlicach potrzebujące dzieci szkolne mają zapewnioną opiekę, pomoc w nauce, posiłek oraz różnorodne zajęcia, zabawy i udział w atrakcjach poza budynkiem świetlicy.

Świetlica Socjoterapeutyczna w Siedlcach

ul. Bpa Ignacego Świrskiego 57
08-110 Siedlce
tel. kom.: 519-110-109
e-mail: swietlica-siedlce@wp.pl

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w Siedlcach

ul. Floriańska 3
08-110 Siedlce
tel. kom.: 696-799-245
e-mail: e.galach@wp.pl

Świetlica Socjoterapeutyczna w Parczewie

ul. Kościelna 53
21-200 Parczew
tel.: 83-354-21-27
e-mail: gosiagdela@interia.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Podlaskiej

Jego celem jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia osób z zaburzeniami psychicznymi.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Podlaskiej

ul. Warszawska 15
21-500 Biała Podlaska
tel.: 83-342-05-83 wew. 25
fax.: 83-342-05-73 wew. 24
e-mail: sdsbiala@caritas.pl

Centrum Wolontariatu

Zaprasza osoby, które chcą służyć bezpłatną pomocą innym. W wolontariacie można również zgłosić potrzebę skorzystania z pomocy wolontariuszy (wolontariusze pomagają m.in. w nauce dzieciom, służą osobom starszym, są opiekunami na wyjazdach wakacyjnych, przeprowadzają różne akcje).

Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej w Białej Podlaskiej

ul. Warszawska 15
21-500 Biała Podlaska
tel. kom.: 512-936-068
tel.: 83-342-05-83 wew.24
fax.: 83-342-05-73 wew. 24
e-mail: wolontariatbp@caritas.pl

Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach

ul. Bpa Ignacego Świrskiego 57
08-110 Siedlce
tel. kom.: 510-756-437
e-mail: wolontariat@siedlce.caritas.pl
WWW: www.facebook.com/wolontariat.siedlce

Centra Pomocy Interdyscyplinarnej

Bezpłatne wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin. Filie otworzone w 2015r.

Filia Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Białej Podlaskiej

ul. Warszawska 15,
21-500 Biała Podlaska
tel. 885-153-253
e-mail: bialapodlaska.cpi@stowarzyszeniebonafides.pl

Filia Centrum Pomocy Interdyscyplinarnejw Parczewie

ul. Harcerska 8
21-200 Parczew
tel. 504-806-438
e-mail: parczew.cpi@stowarzyszeniebonafides.pl

Filia Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Łaskarzewie

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew
tel.: 500 566 898
tel.: 25-640-71-30 / 500-566-881
e-mail:laskarzew.cpi@caritas.pl

Filia Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Łosicach

ul. Narutowicza 2
08-200 Łosice
tel. kom.: 500-566-924
tel.: 25-640-71-30 / 500-566-881
e-mail:losice.cpi@caritas.pl

Filia Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Skórcu

ul. Siedlecka 19
08-114 Skórzec
tel. kom.: 500-566-924
tel.: 25-640-71-30 / 500-566-881
e-mail:skorzec.cpi@caritas.pl

Filia Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Trojanowie

Stały Punkt Mobilny
w Trojanowie
08-455 Trojanów 57A
tel.: 25-640-71-30 / 500-566-881

Filia Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej we Włodawie

ul. Trębacka 3
22-200 Włodawa
telefon: 504-806-441
mail:wlodawa.cpi@stowarzyszeniebonafides.pl
www:stowarzyszeniebonafides.pl

Filia Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Radzyniu Podlaskim

ul. Jana Pawła II 26
21-300 Radzyń Podlaski
telefon: 885-153-253
mail:radzynpodlaski.cpi@stowarzyszeniebonafides.pl
www:stowarzyszeniebonafides.pl

Filia Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Międzyrzecu Podlaskim

ul. Józefa Piłsudskiego 6
21-560 Międzyrzec Podlaski
telefony: 783-510-310, 81-533-72-09
mail:cpi@stowarzyszeniebonafides.pl
www: stowarzyszeniebonafides.pl

Jadłodajnie Caritas Diecezji Siedleckiej

Osoby bezdomne i w trudnej sytuacji materialnej otrzymują tu raz dziennie gorący posiłek.

Jadłodajnia w Siedlcach

ul. Bpa Ignacego Świrskiego 57
08-110 Siedlce

Jadłodajnia w Białej Podlaskiej

ul. Warszawska 15
21-500 Biała Podlaska
tel. 83-342-05-83
tel. 83-342-05-73 wew. 29

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Służy osobom w nadzwyczajnych przypadkach (przemocy, tragicznych zdarzeniach losowych, wykluczonym społecznie, w kryzysie).

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Parczewie

ul. Kościelna 53
21-200 Parczew
tel./fax.: 83-354-21-27
e-mail: jantoniuk@caritas.pl

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami Caritas Diecezji Siedleckiej osobiście lub poprzez stronę internetową: www.siedlce.caritas.pl