Cenzorzy ksiąg o treści religijnej

Cenzorzy ksiąg o treści religijnej:

Ks. prał. mgr lic. Bernard Błoński
Ks. prał. dr hab. Kazimierz Matwiejuk, prof. UKSW
Ks. kan. dr Grzegorz Stolarski
Ks. dr Jacek Szostakiewicz