Inspektor ochrony danych osobowych w diecezji siedleckiej

Inspektor ochrony danych osobowych w diecezji siedleckiej

Ks. Andrzej Karwowski

iod.siedlce@gmail.com

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W DIECEZJI SIEDLECKIEJ

Zgodnie z ust. 1 art. 91 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) kościoły i związki lub wspólnoty wyznaniowe mogą stosować własne szczegółowe zasady ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych, o ile w momencie wejścia wspomnianego rozporządzenia posiadały takie zasady i pod warunkiem, że zasady te zostaną dostosowane do w/w rozporządzenia.

Kościół katolicki kierując się normami Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., chroni prawo do dobrego imienia i intymności (kan. 220 KPK) oraz w szeregu innych przepisów, zarówno prawa powszechnego, jak i partykularnego określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych. Z dniem 30 kwietnia 2018 r., poprzez Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydany przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (Dekret KEP), po uzyskaniu recognitio Stolicy Apostolskiej z dnia 22 marca 2018 r., system ten został dostosowany do standardów RODO.

Obecnie przetwarzanie danych osobowych w ramach i zgodnie z działaniem Kościoła katolickiego i jego struktur opiera się na Kodeksie Prawa Kanonicznego, Dekrecie KEP oraz prawie partykularnym lub prawie specjalnym.

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania: