Wydział ds. Ekonomicznych, Budowlanych i Konserwatorskich

Dane kontaktowe:

tel. (25) 640-70-55

Dyrektor

ks. mgr lic. Leszek Dąbrowski, od 2015 r.

ekonom@idsl.pl 

Kasa i księgowość:

S. Maria Strojek

Referat ds. Ekonomicznych

ks. mgr lic. Leszek Dąbrowski

Referat Budownictwa i Konserwacji Zabytków

ks. dr Robert Mirończuk

Diecezjalna Komisja Artystyczno-Architektoniczna

Ks. kan. mgr Henryk Drozd – przewodniczący
Ks. prał. Bogdan Krawczyk
Ks. dr Robert Mirończuk
Ks. dr Jacek Szostakiewicz
Ks. mgr Karol Klewek
Ks. mgr lic. Michał Mościcki
P. mgr Dorota Pikula
P. mgr inż. Mirosław Starczewski

Diecezjalna Rada ds. Ekonomicznych