Księgarnia Diecezjalna

Dyrektor:

Ks. dr Jarosław Ruciński

Dane kontaktowe:

Piłsudskiego 64; 08-110 Siedlce
tel. 25-632-34-99
e-mail: ksiegarniadiecezjalna@neostrada.pl