Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej

Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej jest szkołą kerygmatyczną, powołaną przez Biskupa Siedleckiego, działającą w oparciu o międzynarodowy projekt pastoralny dla Nowej Ewangelizacji. Szkoła wchodzi w skład ACCSE/2000 (Stowarzyszenie Dyrektorów Katolickich Szkół Ewangelizacji) oraz międzynarodowego projektu, skupiającego kerygmatyczne Szkoły Nowej Ewangelizacji. Jej celem jest bezpośrednie głoszenie kerygmatu wierzącym i niewierzącym oraz przygotowanie ewangelizatorów duchownych i świeckich do posługi ewangelizacyjnej zarówno w parafiach i zrzeszeniach katolickich, jak i poza duszpasterstwem parafialnym.

Dane kontaktowe:

ul. Szkolna 22, 08-110 Siedlce
tel. 508-107-504;
e-mail: tombiel11@wp.pl
www.sne.siedlce.pl
Dyrektor: Ks. dr Tomasz Bieliński