Kolegium Konsultorów

Ks. kan. dr Leszek Ostas – wikariusz generalny

Ks. kan. dr Marek Matusik – wikariusz biskupi

Ks. kan. dr Tomasz Czarnocki – wikariusz sądowy

Ks. prał. prof. dr hab. Roman Krawczyk – dziekan Kapituły Katedralnej

Ks. kan. mgr lic. Jan Babik – kanclerz Kurii Diecezjalnej

Ks. prał. dr Kazimierz Niemirka – proboszcz

Ks. kan. mgr lic. Jan Pieńkosz – proboszcz i dziekan