Kolegium Konsultorów

Ks. dr Leszek Ostas – wikariusz generalny
Ks. kan. dr Tomasz Czarnocki – wikariusz sądowy
Ks. kan. dr Marek Matusik – wikariusz biskupi
Ks. prał. dr Mieczysław Głowacki – dziekan Kapituły Katedralnej
Ks. kan. mgr lic. Jan Babik – kanclerz Kurii Diecezjalnej
Ks. kan. mgr lic. Wojciech Hackiewicz – kierownik Działu Duszpasterstwa Młodzieży
Ks. prał. mgr Eugeniusz Filipiuk – proboszcz i dziekan
Ks. dr Jacek Szostakiewicz – proboszcz