Inwestycje

Od wczesnej wiosny br. Kuria Diecezjalna Siedlecka realizuje termomodernizację Domu Rekolekcyjnego w Siedlanowie. Inwestycja ta wdrażana jest w ramach projektu pn. „Termomodernizacja Domu Ewangelizacyjnego w Siedlanowie, gm. Radzyń Podlaski”, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 765 125 zł, a wartość dofinansowania: 688 610 zł, tj. 90% jego wartości całkowitej.

W ramach projektu całkowicie zmodernizowany został system ogrzewania budynku – stare kotły węglowe zastąpione zostały zestawem trzech pomp ciepła powietrznych gazowych absorpcyjnych (moc 3x 25 kW) i dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych (moc 2x 34 kW) zasilanych gazem ciekłym propan butan. Zamontowano pogrzewacz cieplej wody użytkowej o pojemności 400 l, który jest zasilany z pomp ciepła, wymieniono również 22 zawory termostatyczne w starej części Domu Rekolekcyjnego. Zlikwidowano także zużytą wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną – w jej miejsce zainstalowano wentylację z odzyskiem ciepła o mocy 3600 m3/h. W celu zapobieżenia nadmiernych strat energii ocieplono strop nad kaplicą oraz wymieniono część okiem w piwnicy. Na dachu budynku pojawiła się instalacja fotowoltaiczna
o mocy 9,72 kW, która produkować będzie energię elektryczną na potrzeby obiektu. Wewnątrz budynku, jak i w jego otoczeniu zainstalowanych zostało 376 sztuk oświetlenia LED, oświetlenie zewnętrzne będzie wyposażone w czasową
i zmierzchową regulację czasu pracy.

Jak wskazuje opis zrealizowanych zadań, głównym celem projektu było obniżenie zapotrzebowania na energię Domu Rekolekcyjnego w Siedlanowie poprzez termomodernizację oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i innych technologii niskoemisyjnych. Wdrożenie przedsięwzięcia przyczyni się do podniesienia efektywności termicznej obiektu objętego projektem, co zracjonalizuje sposób zarządzania energią, a także ograniczy jej straty poprzez uszczelnienie przegród cieplnych budynków. Dodatkowy efekt przyniesie realizacja instalacji odnawialnych źródeł energii (instalacja fotowoltaiczna, pompy ciepła), które będą produkowały „czystą” energię elektryczną na potrzeby placówki. Zastosowane rozwiązania techniczne przyczynią się do poprawy warunków realizacji zadań religijnych, edukacyjnych i opiekuńczych, a także podniosą komfort przebywania w pomieszczeniach. Ograniczą również potencjalne zagrożenia zdrowotne wszystkich użytkowników, wynikające z nierównego rozkładu temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Projekt przyniesie efekty ekologiczne w postaci ograniczenia emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych o 110.3 Mg/ rok. Zmniejszy się również ilość wykorzystywanej energii pierwotnej przez obiekt o 3358,1 GJ rok.

 

Informacje o aktualnych i zakończonych postępowaniach inwestycyjnych:

Zapytania ofertowe