Katolicki Zespół Edukacyjny im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach

Dane kontaktowe:

ul. Sokołowska 172, 08-119 Siedlce,
tel. 25-753-30-84
www.kspig.pl
e-mail: sekretariat@kspig.pl

Dyrektor:

Ks. mgr lic. Marcin Olek