Duszpasterstwo Akademickie

Siedlce

ul. Brzeska 37, 08-110 Siedlce

Duszpasterze akademiccy

Ks. dr Jacek Jaśkowski
Ks. mgr Tomasz Małkiński

www.dasiedlce.pl/

Biała Podlaska

ul. Akademicka 39, 21-500 Biała Podlaska

Duszpasterze akademiccy

Ks. mgr Sławomir Szypulski

Ks. dr Tomasz Cabaj

www.dabp.pl/