Duszpasterstwo Akademickie

Siedlce

ul. Brzeska 37, 08-110 Siedlce

Duszpasterze akademiccy

Ks. mgr lic. Przemysław Radomyski
Ks. mgr Tomasz Małkiński

www.dasiedlce.pl/

Biała podlaska

ul. Akademicka 39, 21-500 Biała Podlaska

Duszpasterze akademiccy

Ks. dr Jacek Mucha
Ks. mgr Sławomir Szypulski

www.dabp.pl/