Księża na studiach

Księża na studiach w Polsce

Ks. Marek Weresa – UKSW, Warszawa
Ks. Kamil Duszek – KUL, Lublin

Ks. Marcin Prodaczuk – KUL

Ks. Jakub Wyrozębski – KUL

Ks. Sebastian Bisek – KUL

Księża na studiach za granicą

Ks. Witold Juszczuk – Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym
Ks. Łukasz Celiński – Papieski Instytut św. Anzelma, Rzym
Ks. Tomasz Gdula – Papieski Instytut Biblijny, Rzym

ks. Mateusz Kozłowski