Księża na studiach

Księża na studiach w Polsce

Ks. Marek Weresa – UKSW, Warszawa
Ks. Paweł Bielecki – KUL, Lublin

Ks. Marcin Prudaczuk – KUL, Lublin

Ks. Jakub Wyrozębski – KUL, Lublin

Ks. Sebastian Bisek – KUL, Lublin

Ks. Jakub Kozak – KUL, Lublin

Księża na studiach za granicą

Ks. Witold Juszczuk – Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym

Ks. Tomasz Gdula – Papieski Instytut Biblijny, Rzym

Ks. Mateusz Kozłowski –  Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym