Życie Konsekrowane

„Dziękuję dziś razem z wami Trójcy Przenajświętszej za dar życia konsekrowanego w naszej Ojczyźnie, za świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z waszych instytutów, i za was wszystkich, którzy <<trudzicie się dla Ewangelii>> (por. Flp 4,3) na polskiej ziemi, a także w różnych regionach świata, zwłaszcza w krajach misyjnych, głosząc, niekiedy aż do heroizmu, << dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi >> (Tt 3,4)”.

Św. Jan Paweł II