Diecezjalna Rada ds. Ekonomicznych

Ks. dr Leszek Ostas

Ks. prał. mgr Tadeusz Dzięga
Ks. kan. dr Tomasz Czarnocki
Ks. kan. mgr Andrzej Kieliszek
Ks. kan. mgr Andrzej Biernat
Ks. mgr Andrzej Lemieszek

vacat