Diecezjalna Rada ds. Ekonomicznych

Ks. kan. dr Leszek Ostas

Ks. kan. dr Tomasz Czarnocki

Ks. prał. Bogdan Krawczyk

Ks. prał. mgr Eugeniusz Filipiuk

Ks. kan. mgr Andrzej Kieliszek

Ks. mgr lic. Jarosław Sutryk