Diecezjalna Rada ds. Ekonomicznych

Biskup dr Piotr Sawczuk
Ks. prał. mgr Tadeusz Dzięga
Ks. kan. dr Tomasz Czarnocki
Ks. kan. mgr Andrzej Kieliszek
Ks. kan. mgr Andrzej Biernat
Ks. dr Jarosław Ruciński
Ks. mgr Andrzej Lemieszek