Sąd Biskupi

Sąd Biskupi Siedlecki jest pierwszą instancją sądową dla wszystkich spraw małżeńskich, spornych i karnych, które do niego wpływają zgodnie z przepisami prawa z terenu Diecezji Siedleckiej. Wśród różnych rodzajów postępowań sądowych, najbardziej znanym wśród wiernych jest proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Prawo zaskarżenia małżeństwa posiadają małżonkowie oraz rzecznik sprawiedliwości, a sądem właściwym do rozpatrzenia takiej sprawy jest trybunał miejsca, w którym małżeństwo zostało zawarte, trybunał miejsca zamieszkania  jednego lub obojga małżonków (miejsce zamieszkania nie jest tożsame z miejscem zameldowania), trybunał miejsca, w którym faktycznie trzeba będzie zbierać większość dowodów.

Zgodnie z praktyką Sądu Biskupiego w Siedlcach wskazane jest by przed złożeniem skargi powodowej odbyć bezpłatną konsultację prawną, podczas której uprawniony pracownik sądu lub zatwierdzony przy sądzie adwokat wyjaśni wszelkie kwestie związane z procesem kościelnym oraz pomoże określić podstawy prawne prowadzenia konkretnej sprawy. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie takiego spotkania.

Informujemy, że stronom w procesie kościelnym przysługuje prawo korzystania z pomocy osób kompetentnych jako pełnomocników lub adwokatów, które do pełnienia takiego zadania zostały wcześniej zatwierdzone przez Biskupa Siedleckiego. Lista adwokatów zatwierdzonych przy Sądzie Biskupim Siedleckim znajduje się na stronie internetowej diecezji.

Przestrzegamy P.T. Petentów przed szukaniem pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa u osób lub kancelarii ogłaszających się w prasie lub za pośrednictwem Internetu. Osoby te często nie mają uprawnień do występowania w sądach kościelnych jako adwokaci, a także zdarza się, że nie dysponują wystarczającą wiedzą z zakresu prawa kanonicznego. Wykorzystując szczere pragnienie rozwiązania trudnych spraw przez wiernych, żądają niejednokrotnie bezpodstawnie bardzo wysokich opłat za swoje usługi. Praktyka sądowa wskazuje na to, że tego rodzaju „pomoc” nie przynosi stronie oczekiwanych korzyści, a uciekanie się do proponowanych przez takie osoby środków rodzi uzasadnione podejrzenia o chęć nieuczciwego osiągnięcia pożądanego wyroku.

Dane kontaktowe:

ul. Bpa I. Świrskiego 57, 08-110 Siedlce,
tel. 25-633-95-96, e-mail: sadbiskupi@ks.internetdsl.pl

Numer konta:

06 1240 2685 1111 0010 8422 5897

Godziny pracy Kancelarii Sądu Biskupiego:

Poniedziałek: 9.00 – 15.00
Wtorek: 9.00 – 15.00
Środa: 9.00 – 16.00
Czwartek: 9.00 – 15.00
Piątek: nieczynna