Instytut Teologiczny w Siedlcach

Dane kontaktowe:

Filia Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie,
Sekcja Św. Jana Chrzciciela
08-119 Siedlce, ul. Sokołowska 124;
tel./fax 25-632-12-32
www.it.siedlce.pl/

Dyrektor:

Ks. kan. dr Paweł Kindracki, od 2011 r.

Ojciec duchowny:

Ks. kan. dr Paweł Wiatrak, od 2008 r.

Sekretarka:

P. mgr Teresa Skrajna, od 2005 r.

Księgowa:

P. mgr Agnieszka Szewczak, od 1998 r.

Bibliotekarka:

P. mgr Joanna Cymerman

Wykładowcy

1. Ks. dr Krzysztof Baryga – katechetyka, seminarium
2. Ks. dr Tomasz Bieliński – teologia pastoralna, seminarium
3. Ks. dr Mateusz Czubak – teologia dogmatyczna, seminarium
4. Ks. dr Jerzy Duda – patrologia
5. Ks. mgr lic. Wojciech Hackiewicz – teologia fundamentalna
6. Ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch – seminarium
7. Ks. dr hab. Roman Karwacki, prof. UKSW – teologia dogmatyczna, seminarium
8. Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL – katechetyka specjalna, pedagogika
specjalna, seminarium
9. Ks. dr Paweł Kindracki – katechetyka, pedagogika, dydaktyka, seminarium
10. Ks. dr hab. Kazimierz Matwiejuk, prof. UKSW – liturgika
11. Ks. mgr lic. Marcin Olek – historia katechezy
12. Ks. dr Andrzej Oworuszko – Stary Testament
13. Ks. mgr lic. Adam Patejuk – teologia dogmatyczna
14. Ks. dr Piotr Pielak – teologia moralna, seminarium
15. Ks. mgr lic. Rafał Pietruczuk – Nowy Testament
16. Ks. mgr Krzysztof Piórkowski – psychologia
17. Ks. dr Jacek Sereda – teologia moralna, seminarium
18. Ks. dr Marek Skwierczyński – katechetyka, seminarium
19. Ks. dr Jacek Szostakiewicz – kultura języka, teologia pastoralna
20. Ks. mgr lic. Jacek Świątek – historia filozofii, logika
21. Ks. dr Paweł Wiatrak – teologia duchowości
22. Ks. dr Jacek Wojda – historia Kościoła, język łaciński, seminarium
23. P. mgr Krzysztof Boruta – emisja głosu, śpiew kościelny
24. P. mgr lic. Barbara Wysokińska – ćwiczenia z katechezy, katechetyka dzieci

PRACOWNICY NAUKOWI

Ks. dr hab. Andrzej Adamski – nauki o mediach, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL, prodziekan Wydziału Prawa – prawa kanoniczne
Ks. dr Tomasz Czarnocki – prawo kanoniczne, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
Ks. dr Jacek Golbiak – filozofia, KUL Lublin
Ks. dr hab. Józef Grzywaczewski, prof. UKSW – patrologia, UKSW Warszawa
Ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch – socjologia, UPH Siedlce
Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prorektor KUL, prof. KUL, dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL (Lublin) – pedagogika, katechetyka
Ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk – teologia, UPH Siedlce, PWT Warszawa
Ks. dr Robert Kublikowski – filozofia, KUL Lublin
Ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL, adiunkt w Katedrze Prakseologii Pastoralnej ITPiK (Lublin) – teologia pastrolana
Ks. dr Robert Mirończuk – Collegium Mazovia, Siedlce
Ks. dr Jacek Mucha – pedagogika, PWSZ Biała Podlaska
Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, adiunkt w Katedrze Duszpasterstwa Rodzin ITPiK (Lublin) – teologia pastrolana
Ks. dr Jacek Rosa – Wyższa Szkoła im. B. Jańskiego, Warszawa – bioetyka
Ks. dr hab. Marian Stepulak, prof. WSEI i PWSZ w Chełmie – psychologia
Ks. dr Grzegorz Stolarski – filozofia, UPH Siedlce
Ks. dr hab. Michał Szulik – muzykologia, UPH Siedlce
Ks. dr Jan Zowczak – socjologia, Wyższa Szkoła im. B. Jańskiego, Warszawa
Ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński – emerytowany profesor KUL
Ks. dr hab. Roman Karwacki – emerytowany profesor UKSW
Ks. dr hab. Kazimierz Matwiejuk – emerytowany profesor UKSW