Diecezjalna Komisja Historyczna

Przewodniczący

Ks. prał. mgr lic. Bernard Błoński

Członkowie

Ks. kan. mgr lic. Jan Babik

P. dr Józef Geresz

P. dr Urszula Głowacka-Maksymiuk

P. mgr Bogusław Niemirka