Wydział Duchowieństwa Diecezjalnego i Osób Konsekrowanych

Dyrektor

Ks. kan. Krzysztof Skwierczyński

Diecezjalny ojciec duchowny

Ks. kan. Krzysztof Skwierczyński

Referat Instytutów Życia Konsekrowanego, Stowarzyszeń Życia Apostolskiego i Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego

Ks. kan. dr Marek Matusik

Referat Duszpasterstwa Powołaniowego

Ks. mgr lic. Maciej Majek

Diecezjalna Rada Kapłańska