Tygodnik „Echo Katolickie”

Dane kontaktowe:

ul. Bp. Ignacego Świrskiego 43 A
08-110 Siedlce
tel. 25-644-48-00, 25-694-466-922
tel./fax: 25-644-49-00
Promocja i reklama: 696-526-545
www.echokatolickie.pl
e-mail: redakcja@echokatolickie.pl

Redaktor naczelny:

Monika Grudzińska

Zastępca redaktor naczelnej

Agnieszka Warecka

Asystenci kościelni:

ks. Andrzej Adamski

Redaktorzy prowadzący:

Monika Lipińska
Jolanta Krasnowska-Dyńka
Kinga Ochnio

Redakcja sportowa:

Andrzej Materski

Redaktor techniczny:

Leszek Sawicki

Dziennikarze:

Agnieszka Wawryniuk

Dział marketingu i reklamy:

Iwona Zduniak-Urban
Monika Król

Stali współpracownicy:

Ks. Henryk Drozd,

Waldemar Jaroń,

ks. Ireneusz Juśkiewicz,

Tomasz Kępka,

ks. Grzegorz Koc,

Małgorzata Kołodziejczyk,

Anna Kupińska,

Tadeusz Nieścioruk,

Anna Nowińska,

ks. Piotr Mazurek,

ks. Paweł Siedlanowski,

ks. Jacek Wł. Świątek,

Joanna Szubstarska,

Beata Zgorzałek,

ks. Marek Weresa,

Anna Wolańska.

O tygodniku Echo Katolickie:

Tygodnik społeczno-religijny wydawany od 1990 roku.

Podlaskie Echo Katolickie powstało w 1990 roku i do roku 1993 ukazywało się w układzie świecko-katolickim jako integralna część Nowego Echa Podlasia. W celu prowadzenia tej działalności wydawniczej, decyzją byłego wojewody siedleckiego Krzysztofa Tchórzewskiego, powołano Siedlecką Oficynę Wydawniczą „Podlasie” sp. z o.o. Na mocy porozumienia b. wojewody z ks. biskupem Alojzym Orszulikiem do redagowania części katolickiej kierowani byli przedstawiciele Kurii: obecny ks. biskup Henryk Tomasik, później śp. ks. kan. Jan Zbigniew Celej, ks. Jan Pieńkosz, ks. Paweł Siedlanowski i obecnie ks. Andrzej Adamski.

Tytuł Podlaskie Echo Katolickie zarejestrowany został w 1993 roku i od października ’93 ukazywał się jako osobny tygodnik z dystrybucją w kościołach, a także łącznie z Nowym Echem Podlasia. W lipcu 2002 roku zrezygnowano z wydawania Nowego Echa Podlasia i jednocześnie rozszerzono Podlaskie Echo Katolickie o część informacyjną świecką, poruszającą sprawy z naszego regionu. Taką formę Podlaskiego Echa Katolickiego wskazał naszej redakcji biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski, deklarując zarazem swoją pomoc i współpracę oraz udzielając pasterskiego błogosławieństwa.

Od stycznia 2008 zmieniliśmy nazwę na Echo Katolickie.

Obecny nakład Podlaskiego Echa Katolickiego wynosi 13 tys. egzemplarzy i dystrybuowany jest w kościołach diecezji Siedleckiej, przez RUCH i Pocztę Polską oraz Kolportera.