Konto

Kuria Diecezjalna Siedlecka

ul. Piłsudskiego 62, 08-100 Siedlce

konto: PEKAO S.A. I o/Siedlce

46-1240-2685-1111-0000-3656-1739