Rada Kapłańska

I. Członkowie z urzędu:

Ks. kan. dr Leszek Ostas  – wikariusz generalny

Ks. kan. dr Marek Matusik  – wikariusz biskupi
Ks. kan. dr Tomasz Czarnocki  – wikariusz sądowy
Ks. prał. prof. dr hab. Roman Krawczyk – dziekan Kapituły Katedralnej
Ks. kan. mgr lic. Jan Babik – kanclerz Kurii Diecezjalnej

Ks. kan. dr Piotr Paćkowski  – rektor WSD

Ks. dr Jarosław Ruciński  – ekonom diecezjalny

II. Członkowie z wyboru

Ks. kan. mgr Sławomir Olopiak – proboszcz

Ks. kan. mgr Andrzej Kieliszek – proboszcz i dziekan

Ks. dr Jacek Mucha – proboszcz

Ks. kan. mgr lic. Marian Daniluk – proboszcz i dziekan

Ks. mgr Sławomir Matejek – proboszcz

Ks. kan. mgr Józef Brzozowski – proboszcz i dziekan

Ks. kan. mgr lic. Stanisław Chodźko  – proboszcz i dziekan

Ks. kan. mgr lic. Krzysztof Samsel – proboszcz i dziekan

Ks. kan. mgr lic. Jan Pieńkosz – proboszcz i dziekan

Ks. mgr Mariusz Szyszko – wikariusz

Ks. mgr Marcin Komoszyński  – wikariusz

Ks. dr Tomasz Kostecki  – prefekt

Ks. prał. dr Mieczysław Głowacki  – emeryt

Ks. kan. dr Grzegorz Stolarski – kapłan spoza duszpasterstwa parafialnego

Ks. dr Kamil Duszek  – student

O. mgr Damian Dybała OMI – kapłan zakonny

III. Członkowie z nominacji

Ks. prał. dr Kazimierz Niemirka – proboszcz

Ks. prał. mgr Eugeniusz Filipiuk – proboszcz i dziekan

Ks. kan. dr Krzysztof Baryga – dyrektor Wydziału Nauczania  Katechetycznego Kurii Diecezjalnej

Ks. kan. dr Jacek Sereda  – dyrektor Wydziału Duszpasterstwa  Rodzin Kurii Diecezjalnej

Ks. kan. mgr lic. Sławomir Kapitan – proboszcz i dziekan

Ks. kan. mgr lic. Jacek Świątek – dyrektor KLO w Siedlcach

Ks. dr Adam Kulik – proboszcz

IV. Zespół wyznaczony do udziału w postępowaniu przy przenoszeniu i usuwaniu proboszczów

Ks. prał. mgr Eugeniusz Filipiuk

Ks. kan. mgr lic. Stanisław Chodźko

Ks. kan. mgr Andrzej Kieliszek

Ks. dr Jacek Mucha