Rada Kapłańska

I. Członkowie z urzędu

ks. dr Leszek Ostas – wikariusz generalny
Ks. kan. dr Marek Matusik – wikariusz biskupi
Ks. kan. dr Tomasz Czarnocki – wikariusz sądowy
Ks. prał. dr Mieczysław Głowacki – dziekan Kapituły Katedralnej
Ks. kan. mgr lic. Jan Babik – kanclerz Kurii Diecezjalnej
Ks. kan. dr Piotr Paćkowski – rektor WSD
Ks. dr Jarosław Ruciński – ekonom diecezjalny
Ks. dr Jerzy Duda – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

II. Członkowie z wyboru

Ks. kan. Sławomir Olopiak – proboszcz
Ks. kan. mgr lic. Stanisław Chodźko – proboszcz i dziekan
Ks. mgr Wojciech Zadrożny – proboszcz
Ks. kan. mgr Jacek Owsianka – proboszcz
Ks. mgr Ireneusz Zieliński – proboszcz
Ks. kan. mgr Józef Brzozowski – proboszcz i dziekan
Ks. kan. Sylwester Frąc – proboszcz
Ks. kan. mgr Jan Spólny – proboszcz
Ks. prał. Bogdan Krawczyk – proboszcz
Ks. mgr lic. Henryk Góral – wikariusz
Ks. mgr Tomasz Oponowicz – wikariusz
Ks. dr Tomasz Kostecki – prefekt
Ks. inf. mgr Kazimierz Korszniewicz – przedstawiciel kapłanów emerytów, rencistów oraz innych księży niepełniących obecnie urzędu
Ks. kan. mgr lic. Wojciech Hackiewicz – reprezentant grupy kapłanów spoza duszpasterstwa parafialnego
vacat – przedstawiciel studentów
vacat – przedstawiciel kapłanów zakonnych pełniących zadania duszpasterskie w Diecezji Siedleckiej

III. Członkowie z nominacji

Ks. kan. dr Jacek Sereda – kierownik Działu Duszpasterstwa Rodzin
Ks. kan. mgr lic. Piotr Wojdat – prezes Echa Katolickiego
Ks. prał. mgr Eugeniusz Filipiuk – proboszcz i dziekan
Ks. prał. dr Kazimierz Niemirka – proboszcz
Ks. kan. Stanisław Dadas – proboszcz i dziekan
Ks. kan. mgr Krzysztof Pawelec – proboszcz i dziekan
Ks. mgr Sławomir Brodawka – proboszcz i dziekan
Ks. mgr Stanisław Szymuś – proboszcz i dziekan
Ks. dr Jacek Szostakiewicz – proboszcz