Formatio Permamens

STUDIUM „FORMATIO PERMANENS”

Dyrektor: Ks. kan. Krzysztof Skwierczyński