Wydział Duszpasterstwa

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego

Dyrektor: Ks. dr Jerzy Duda

Wicedyrektor: Ks. mgr. lic. Mariusz Zaniewicz

tel. 25 633 21 60

e-mail: kuriainfo@radiopodlasie.pl

 

Referaty:

Referat Duszpasterstwa Młodzieży

ks. mgr Wojciech Sobieszek
e-mail: duszpasterstwo.siedlce@gmail.com

Referat Liturgiczny

Referat ds. Nowej Ewangelizacji, Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

ks. dr Tomasz Bieliński

Referat Misyjny

ks. mgr Andrzej Kubalski

Referat ds. Ekumenizmu

ks. kan. mgr lic. Wojciech Hackiewicz

Referat Duszpasterstw Specjalistycznych

ks. dr Jerzy Duda

Diec. duszpasterz ds. sportu: Ks. mgr Tadeusz Lament

Diec. duszpasterz ds. trzeźwości i uzależnionych: Ks. kan. mgr Andrzej Kieliszek

Diec. duszpasterz głuchoniemych: Ks. mgr Tomasz Małkiński

Diec. duszpasterz harcerek i harcerzy: Ks. dr Tomasz Kostecki (jr)

Diec. duszpasterz kolejarzy: Ks. kan. mgr Janusz Wolski

Diec. duszpasterz ludzi pracy: Ks. kan. mgr Jarosław Sutryk

Diec. duszpasterz motocyklistów: Ks. mgr Zbigniew Komoszka

Diec. duszpasterz myśliwych: Ks. mgr Marek Antonowicz (senior)

Diec. duszpasterz nauczycieli i wychowawców: Ks. dr Jacek Szostakiewicz

Diec. duszpasterz niewidomych: Ks. mgr lic. Przemysław Radomyski

Diec. duszpasterz pielgrzymów: Ks. kan. dr Marek Paluszkiewicz

Diec. duszpasterz policjantów: Ks. prał. dr Kazimierz Niemirka

Diec. duszpasterz prawników: Ks. kan. dr Tomasz Czarnocki

Diec. duszpasterz przedsiębiorców: Ks. kan. mgr lic.  Sławomir Kapitan

Diec. duszpasterz pszczelarzy: Ks. kan. mgr Janusz Wolski

Diec. duszpasterz rolników: Ks. kan. mgr lic. Stanisław Chodźko

Diec. duszpasterz skarbowców: Ks. kan. mgr Henryk Drozd

Diec. duszpasterz służby zdrowia: Ks. dr Piotr Pielak

Diec. duszpasterz strażaków: Ks. kan. mgr Andrzej Biernat

Duszpasterstwo Akademickie

Diecezjalna Rada Duszpasterska