Struktura Sądu Biskupiego

Wikariusz sądowy (oficjał):

Ks. kan. dr Tomasz Czarnocki, od 2008 r.

Wikariusz sądowy pomocniczy (wiceoficjał):

Ks. mgr lic. Jacek Wojdat, od 2014 r.

Notariusz

Ks. dr Adam Kulik, od 2016 r.

Sędziowie diecezjalni

Ks. kan. dr hab. Krzysztof Andrzej Burczak, od 2002 r.
Ks. dr Jarosław Ruciński, od 2008 r.
Ks. kan. mgr lic. Henryk Sidorczuk, od 2013 r.
Ks. dr Tomasz Pawlak, od 2013 r.
Ks. dr Marcin Bider, od 2013 r.
Ks. kan. dr Leszek Ostas, od 2014 r.
Ks. prał. dr Mieczysław Głowacki, od 2016 r.
Ks. dr Łukasz Pawluk, od 2016 r.

Obrońcy węzła małżeńskiego

Ks. mgr lic. Łukasz Gomółka, od 2011 r.
Ks. mgr lic. Andrzej Karwowski, od 2016 r.

Promotor sprawiedliwości:

Ks. prał. dr Mieczysław Głowacki, od 2011 r.

Adwokaci

Adwokaci
mgr lic. Grzegorz Ożga, od 2010 r.
mgr lic. Arkadiusz Kosyl, od 2014 r.
mgr.lic. Błażej Mitrut, od 2017 r.
mgr. lic. Kamil Orliński, od 2017 r.

Trybunał II instancji:

Sąd Metropolitalny Lubelski, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin, skr. poczt. 198