Kapituła Kolegiacka Łukowska

PREPOZYT KAPITUŁY

Ks. prałat Bernard Błoński (1999)

KANONICY GREMIALNI

Ks. mgr Józef Brzozowski (1997)
Ks. dr hab. Józef Grzywaczewski (1997)
Ks. mgr Stanisław Wojteczuk (1997)
Ks. dr hab. Roman Karwacki (1998)
Ks. mgr Janusz Wolski (1998)
Ks. mgr Tadeusz Dzięga (2000)
Ks. Mirosław Łubik (2003)
Ks. mgr Janusz Onufryjuk (2003)
Ks. dr Zbigniew Sobolewski (2003)
Ks. Antoni Pietruszka (2005)

KANONICY HONOROWI

Ks. mgr Bogusław Bolesta (1997)
Ks. Zdzisław Domański (1997)
Ks. mgr Jan Kurek (1997)
Ks. Jan Grochowski (1999)
Ks. dr Jerzy Grochowski (1999)
Ks. dr Jan Pracz (2002)
Ks. mgr lic. Henryk Prządka (2002)
Ks. dr Jan Zowczak (2003)
Ks. mgr Jerzy Domański (2004)
Ks. Henryk Drozdek (2004)
Ks. Waldemar Izdebski (2004)
Ks. mgr Jan Spólny (2004)
Ks. dr Jerzy Samulak (2005)
Ks. mgr Tomasz Kostecki, senior (2006)
Ks. Krzysztof Hapon (2007)
Ks. mgr lic. Sławomir Kapitan (2007)
Ks. mgr Andrzej Kieliszek (2008)
Ks. dr hab. Krzysztof Andrzej Burczak (2009)
Ks. Kazimierz Chełstowski (2009)
Ks. Ryszard Kozieł (2010)
Ks. Eugeniusz Rola (2012)
Ks. Roman Sawczuk (2013)
Ks. mgr lic. Stanisław Chodźko (2015)
Ks. mgr Krzysztof Pawelec (2016)
Ks. mgr lic. Krzysztof Stepczuk (2016)
Ks. Henryk Krupa (2017)
Ks. mgr lic. Ireneusz Głowacki (2017)
Ks. Henryk Domański (2017)
Ks. Krzysztof Mućka (2018)
Ks. Jan Dudka (2018)
Ks. mgr Edward Boruc (2018)
Ks. mgr Jan Grzesiak (2018)
Ks. mgr Zygmunt Głębicki (2018)
Ks. mgr Henryk Kalitka (2018)

Ks. dr Ryszard Federczyk (2019)

Ks. mgr Marek Zalewski (2020)

Ks. Henryk Skolimowski (2020)