Teologiczne Studia Siedleckie

Teologiczne Studia Siedleckie to rocznik naukowy  wydawany przez Wyższe Seminarium Duchowne im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej, które wchodzi w struktury Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, sekcji św. Jana Chrzciciela.  Ukazuje się nieprzerwanie od 2004 roku. Czasopismo stanowi owoc refleksji teologicznej wielu środowisk naukowych. Publikuje artykuły z zakresu teologii, historii Kościoła i filozofii oraz prawa kanonicznego.

 

Redaktor naczelny:

Ks. dr hab. Kazimierz Matwiejuk, prof. UKSW

e-mail: redaktor@tss-siedlce.pl

Teologiczne Studia Siedleckie – Online