Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w Diecezji Siedleckiej

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski. Celem działania Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, a także w indywidualnej formacji wiernych.

Moderator:

Ks. mgr lic. Rafał Pietruczuk

 dzielojp2siedlce.com

www.facebook.com/Dzieło-Biblijne-im-św-Jana-Pawła-II-Diecezji-Siedleckiej-102636364768968/