Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w Diecezji Siedleckiej

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski. Celem działania Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, a także w indywidualnej formacji wiernych.

Moderator:

Vacat

biblista.pl/

www.facebook.com/DBDSi/

e-mail: biblia.siedlce@gmail.com