Biskup Siedlecki Ks. dr Kazimierz Gurda

Życiorys

Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda jest doktorem teologii i nauk patrystycznych.

Urodził się 20 sierpnia 1953 r. w Książnicach Wielkich. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości, rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącego w Proszowicach, którą ukończył egzaminem maturalnym w 1972 r. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia prezbiteratu przyjął 11 czerwca 1978 r. w kościele w Kazimierzy Małej z rąk biskupa kieleckiego Jana Jaroszewicza. Po święceniach był wikariuszem w parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie (1978-1979) i w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Bielinach (1979-1981). W 1981 r. został skierowany na studia specjalistyczne z patrologii w Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W 1985 r. uzyskał stopień licencjata, a w 1988 r. obronił doktorat na podstawie pracy pt. „Koncepcja nadziei w interpretacji psalmu 118 św. Ambrożego”.
We wrześniu 1989 r. został mianowany wykładowcą patrologii i języka łacińskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, a w grudniu tego samego roku ojcem duchownym alumnów I i II roku, odbywających studia filozoficzne w Skorzeszycach.
W 1996 r. został proboszczem nowo utworzonej parafii pw. św. Józefa w Zagnańsku, pozostając wykładowcą patrologii w seminarium. W czerwcu 1998 r. został rektorem kieleckiego seminarium. Otrzymał honorowy tytuł kapelana Jego Świątobliwości. 18 grudnia 2004 r. papież Jan Paweł II mianował ks. prał. Kazimierza Gurdę biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej i biskupem tytularnym Cusira. Sakrę biskupią przyjął 5 lutego 2005 r. w Bazylice Katedralnej w Kielcach z rąk biskupa Kazimierza Ryczana, a współkonsekratorami byli biskup Edward Materski i biskup Marian Florczyk. Przez ponad 9 lat posługi biskupiej w diecezji kieleckiej był m. in. wikariuszem generalnym, członkiem Kolegium Konsultorów, Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej, dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego, cenzorem pism, publikacji i programów radiowych, przewodniczącym diecezjalnej Rady Ekumenicznej. W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełnił do 2017 r. funkcję przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanegoi Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, jest także członkiem Komisji Mieszanej Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni.
16 kwietnia 2014 r. został mianowany przez papieża Franciszka Biskupem Siedleckim. Objął kanonicznie diecezję 23 maja 2014 r., a ingres do Katedry Siedleckiej odbył we wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych 24 maja 2014 r.

Święto Patrona - 4 marca

Dewiza biskupia: Iesu in Te confido (Jezu ufam Tobie)

Herb Biskupi

Tarczę herbową dzieli czerwony pas z lewa w skos na dwa pola. Na prawym białym polu wpisany jest brązowy krzyż z wychodzącymi promieniami w kolorze białym i czerwonym nawiązującymi do obrazu Jezusa Miłosiernego namalowanego na podstawie objawień św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Pole lewe jest koloru niebieskiego z wpisaną literą M symbolizującą Matkę Bożą. Nad literą M umieszczono koronę zamkniętą, która kształtem nawiązuje do pierwszej papieskiej korony, jaką został ukoronowany obraz Matki Bożej w sanktuarium w Kodniu w roku 1723. Pod herbem na wstędze zapisane zostało zawołanie biskupie: „Jesu in te confido” (Jezu ufam Tobie). To słowa, które według objawień św. Siostry Faustyny polecił napisać Jezus na obrazie.

Pobierz herb

Kalendarium

Nadchodzące wydarzenia:

DataNazwa
21.05 12:00 Poniedziałek Siedlce. Valmont. Wmurowanie kamienia węgielnego
21.05 14:00 Poniedziałek Siedlce. par. Św. Teresy. cd wizytacji
21.05 18:00 Poniedziałek Korytnica Łaskarzewska. Poświęcenie ołtarza
22.05 12:00 Wtorek Janów Podl. Odpust ku czci św. Wiktora
23.05 18:00 Środa Sobolew. Bierzmowanie
24.05 17:00 Czwartek Trzebieszów. Bierzmowanie

Nauczanie

Pliki do pobrania:

  • Słowo Biskupa Siedleckiego na miesiąc październik 2017 r. - pobierz plik .pdf
  • Apel Biskupa Siedleckiego o pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Meksyku (2017) - pobierz plik .pdf
  • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego na Pielgrzymkę Mężczyzn do Pratulina 2017 r. - pobierz plik .pdf
  • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego na Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Siedleckiej. 2017 r. - pobierz plik .pdf
  • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy do udziału w akcji „Diecezja dla Ubogich” - pobierz plik .pdf
  • List pasterski Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na rozpoczęcie Roku Jubileuszowego (Adwent 2017) - pobierz plik .pdf

Kontakt

Dane kontaktowe:

ul. Piłsudskiego 62
08-110 Siedlce

tel.: 25 644 21 95
fax.: 25 644 87 44
e-mail: kuria@ks.internetdsl.pl

Kapelan Biskupa Siedleckiego:

ks. dr Leszek Borysiuk tel: 509 680 654