Biskup Siedlecki Ks. dr Kazimierz Gurda

Życiorys

Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda jest doktorem teologii i nauk patrystycznych.

Urodził się 20 sierpnia 1953 r. w Książnicach Wielkich. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości, rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącego w Proszowicach, którą ukończył egzaminem maturalnym w 1972 r. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia prezbiteratu przyjął 11 czerwca 1978 r. w kościele w Kazimierzy Małej z rąk biskupa kieleckiego Jana Jaroszewicza. Po święceniach był wikariuszem w parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie (1978-1979) i w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Bielinach (1979-1981). W 1981 r. został skierowany na studia specjalistyczne z patrologii w Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W 1985 r. uzyskał stopień licencjata, a w 1988 r. obronił doktorat na podstawie pracy pt. „Koncepcja nadziei w interpretacji psalmu 118 św. Ambrożego”.
We wrześniu 1989 r. został mianowany wykładowcą patrologii i języka łacińskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, a w grudniu tego samego roku ojcem duchownym alumnów I i II roku, odbywających studia filozoficzne w Skorzeszycach.
W 1996 r. został proboszczem nowo utworzonej parafii pw. św. Józefa w Zagnańsku, pozostając wykładowcą patrologii w seminarium. W czerwcu 1998 r. został rektorem kieleckiego seminarium. Otrzymał honorowy tytuł kapelana Jego Świątobliwości. 18 grudnia 2004 r. papież Jan Paweł II mianował ks. prał. Kazimierza Gurdę biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej i biskupem tytularnym Cusira. Sakrę biskupią przyjął 5 lutego 2005 r. w Bazylice Katedralnej w Kielcach z rąk biskupa Kazimierza Ryczana, a współkonsekratorami byli biskup Edward Materski i biskup Marian Florczyk. Przez ponad 9 lat posługi biskupiej w diecezji kieleckiej był m. in. wikariuszem generalnym, członkiem Kolegium Konsultorów, Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej, dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego, cenzorem pism, publikacji i programów radiowych, przewodniczącym diecezjalnej Rady Ekumenicznej. W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełnił do 2017 r. funkcję przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, jest także członkiem Komisji Mieszanej Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni.
16 kwietnia 2014 r. został mianowany przez papieża Franciszka Biskupem Siedleckim. Objął kanonicznie diecezję 23 maja 2014 r., a ingres do Katedry Siedleckiej odbył we wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych 24 maja 2014 r.

Święto Patrona - 4 marca

Dewiza biskupia: Iesu in Te confido (Jezu ufam Tobie)

Herb Biskupi

Tarczę herbową dzieli czerwony pas z lewa w skos na dwa pola. Na prawym białym polu wpisany jest brązowy krzyż z wychodzącymi promieniami w kolorze białym i czerwonym nawiązującymi do obrazu Jezusa Miłosiernego namalowanego na podstawie objawień św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Pole lewe jest koloru niebieskiego z wpisaną literą M symbolizującą Matkę Bożą. Nad literą M umieszczono koronę zamkniętą, która kształtem nawiązuje do pierwszej papieskiej korony, jaką został ukoronowany obraz Matki Bożej w sanktuarium w Kodniu w roku 1723. Pod herbem na wstędze zapisane zostało zawołanie biskupie: „Jesu in te confido” (Jezu ufam Tobie). To słowa, które według objawień św. Siostry Faustyny polecił napisać Jezus na obrazie.

Pobierz herb

Kalendarium

Nadchodzące wydarzenia:

Data Nazwa
23.01 12:00 Czwartek Pratulin. Eucharystia
26.01 10:00 Niedziela Katedra. Błogosławieństwo wdów
26.01 17:00 Niedziela Konstantynów. Eucharystia
30.01 16:00 Czwartek WSD. Rada profesorska

Nauczanie

Pliki do pobrania:

 • Komunikat Biskupa Siedleckiego w związku z peregrynacją znaków Światowych Dni Młodzieży - pobierz plik .pdf
 • List pasterski Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY zapraszający do udziału w XXXIV Pieszej Pielgrzymce Podlaskiej na Jasną Górę (2014) - pobierz plik .pdf
 • Słowo Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w związku z obchodami 450-lecia przyjęcia uchwał Soboru Trydenckiego w Parczewie - pobierz plik .pdf
 • Słowo Biskupa Siedleckiego na miesiąc październik (2017) - pobierz plik .pdf
 • Apel Biskupa Siedleckiego o pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Meksyku (2017) - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego na Pielgrzymkę Mężczyzn do Pratulina 2017 r. - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego na Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Siedleckiej. 2017 r. - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy do udziału w akcji „Diecezja dla Ubogich” - pobierz plik .pdf
 • List pasterski Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na rozpoczęcie Roku Jubileuszowego (Adwent 2017) - pobierz plik .pdf
 • List pasterski Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na centralne obchody Roku Jubileuszowego Diecezji - pobierz plik .pdf
 • List Biskupa Siedleckiego na Wielki Post (2018) - pobierz plik .pdf
 • Edykt Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy o otwarciu procesu beatyfikacyjnego Biskupa Ignacego Świrskiego - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na uroczystą sesję otwarcia procesu beatyfikacyjnego Biskupa Ignacego Świrskiego - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego do udziału w uroczystościach pogrzebowych biskupów podlaskich w Janowie Podlaskim - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na spotkanie modlitewne w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na III Diecezjalną Pielgrzymkę Kobiet do Pratulina - pobierz plik .pdf
 • List pasterski Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na centralne obchody Roku Jubileuszowego Diecezji - pobierz plik .pdf
 • Podziękowanie Biskupa Siedleckiego za udział w Jubileuszu 200 lecia diecezji - pobierz plik .pdf
 • List pasterski Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy z okazji 38. Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę (2018) - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie do podjęcia studiów w Instytucie Teologicznym w Siedlcach - pobierz plik .pdf
 • Wezwanie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy do modlitwy w intencji Synodu Biskupów poświęconego młodzieży - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na VIII Diecezjalną Pielgrzymkę Mężczyzn do Pratulina - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na VIII Diecezjalną Pielgrzymkę Mężczyzn do Pratulina - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza GURDY na obchody Jubileuszu 25-lecia istnienia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Siedleckiej - pobierz plik .pdf
 • Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w związku z zakończeniem Jubileuszu 200 – lecia istnienia Diecezji - pobierz plik .pdf
 • List pasterski Biskupa Siedleckiego na Adwent 2018 - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na obchody wspomnienia błogosławionego Wincentego Lewoniuka i jego 12 Towarzyszy - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego na Dzień Życia Konsekrowanego (2019) - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na rejonowe spotkania Rad Parafialnych - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na dzień skupienia dla kapłanów (2019) - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na spotkanie formacyjno-duszpasterskie - pobierz plik .pdf
 • List pasterski Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY na Wielki Post (2019) - pobierz plik .pdf

Kontakt

Dane kontaktowe:

ul. Piłsudskiego 62
08-110 Siedlce

tel.: 25 644 21 95
fax.: 25 644 87 44
e-mail: kuria@ks.internetdsl.pl

Kapelan Biskupa Siedleckiego:

ks. dr Leszek Borysiuk tel: 509 680 654