Biskup Siedlecki Ks. dr Kazimierz Gurda

Życiorys

Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda jest doktorem teologii i nauk patrystycznych.

Urodził się 20 sierpnia 1953 r. w Książnicach Wielkich. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości, rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącego w Proszowicach, którą ukończył egzaminem maturalnym w 1972 r. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia prezbiteratu przyjął 11 czerwca 1978 r. w kościele w Kazimierzy Małej z rąk biskupa kieleckiego Jana Jaroszewicza. Po święceniach był wikariuszem w parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie (1978-1979) i w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Bielinach (1979-1981). W 1981 r. został skierowany na studia specjalistyczne z patrologii w Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W 1985 r. uzyskał stopień licencjata, a w 1988 r. obronił doktorat na podstawie pracy pt. „Koncepcja nadziei w interpretacji psalmu 118 św. Ambrożego”.
We wrześniu 1989 r. został mianowany wykładowcą patrologii i języka łacińskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, a w grudniu tego samego roku ojcem duchownym alumnów I i II roku, odbywających studia filozoficzne w Skorzeszycach.
W 1996 r. został proboszczem nowo utworzonej parafii pw. św. Józefa w Zagnańsku, pozostając wykładowcą patrologii w seminarium. W czerwcu 1998 r. został rektorem kieleckiego seminarium. Otrzymał honorowy tytuł kapelana Jego Świątobliwości. 18 grudnia 2004 r. papież Jan Paweł II mianował ks. prał. Kazimierza Gurdę biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej i biskupem tytularnym Cusira. Sakrę biskupią przyjął 5 lutego 2005 r. w Bazylice Katedralnej w Kielcach z rąk biskupa Kazimierza Ryczana, a współkonsekratorami byli biskup Edward Materski i biskup Marian Florczyk. Przez ponad 9 lat posługi biskupiej w diecezji kieleckiej był m. in. wikariuszem generalnym, członkiem Kolegium Konsultorów, Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej, dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego, cenzorem pism, publikacji i programów radiowych, przewodniczącym diecezjalnej Rady Ekumenicznej. W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełnił do 2017 r. funkcję przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, jest także członkiem Komisji Mieszanej Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni.
16 kwietnia 2014 r. został mianowany przez papieża Franciszka Biskupem Siedleckim. Objął kanonicznie diecezję 23 maja 2014 r., a ingres do Katedry Siedleckiej odbył we wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych 24 maja 2014 r.

Święto Patrona - 4 marca

Dewiza biskupia: Iesu in Te confido (Jezu ufam Tobie)

Herb Biskupi

Tarczę herbową dzieli czerwony pas z lewa w skos na dwa pola. Na prawym białym polu wpisany jest brązowy krzyż z wychodzącymi promieniami w kolorze białym i czerwonym nawiązującymi do obrazu Jezusa Miłosiernego namalowanego na podstawie objawień św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Pole lewe jest koloru niebieskiego z wpisaną literą M symbolizującą Matkę Bożą. Nad literą M umieszczono koronę zamkniętą, która kształtem nawiązuje do pierwszej papieskiej korony, jaką został ukoronowany obraz Matki Bożej w sanktuarium w Kodniu w roku 1723. Pod herbem na wstędze zapisane zostało zawołanie biskupie: „Jesu in te confido” (Jezu ufam Tobie). To słowa, które według objawień św. Siostry Faustyny polecił napisać Jezus na obrazie.

Pobierz herb

Kalendarium

Nauczanie

Pliki do pobrania:

 • Komunikat Biskupa Siedleckiego w związku z peregrynacją znaków Światowych Dni Młodzieży - pobierz plik .pdf
 • List pasterski Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY zapraszający do udziału w XXXIV Pieszej Pielgrzymce Podlaskiej na Jasną Górę (2014) - pobierz plik .pdf
 • Słowo Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w związku z obchodami 450-lecia przyjęcia uchwał Soboru Trydenckiego w Parczewie - pobierz plik .pdf
 • Słowo Biskupa Siedleckiego na miesiąc październik (2017) - pobierz plik .pdf
 • Apel Biskupa Siedleckiego o pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Meksyku (2017) - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego na Pielgrzymkę Mężczyzn do Pratulina 2017 r. - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego na Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Siedleckiej. 2017 r. - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy do udziału w akcji „Diecezja dla Ubogich” - pobierz plik .pdf
 • List pasterski Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na rozpoczęcie Roku Jubileuszowego (Adwent 2017) - pobierz plik .pdf
 • List pasterski Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na centralne obchody Roku Jubileuszowego Diecezji - pobierz plik .pdf
 • List Biskupa Siedleckiego na Wielki Post (2018) - pobierz plik .pdf
 • Edykt Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy o otwarciu procesu beatyfikacyjnego Biskupa Ignacego Świrskiego - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na uroczystą sesję otwarcia procesu beatyfikacyjnego Biskupa Ignacego Świrskiego - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego do udziału w uroczystościach pogrzebowych biskupów podlaskich w Janowie Podlaskim - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na spotkanie modlitewne w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na III Diecezjalną Pielgrzymkę Kobiet do Pratulina - pobierz plik .pdf
 • List pasterski Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na centralne obchody Roku Jubileuszowego Diecezji - pobierz plik .pdf
 • Podziękowanie Biskupa Siedleckiego za udział w Jubileuszu 200 lecia diecezji - pobierz plik .pdf
 • List pasterski Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy z okazji 38. Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę (2018) - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie do podjęcia studiów w Instytucie Teologicznym w Siedlcach - pobierz plik .pdf
 • Wezwanie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy do modlitwy w intencji Synodu Biskupów poświęconego młodzieży - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na VIII Diecezjalną Pielgrzymkę Mężczyzn do Pratulina - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na VIII Diecezjalną Pielgrzymkę Mężczyzn do Pratulina - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza GURDY na obchody Jubileuszu 25-lecia istnienia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Siedleckiej - pobierz plik .pdf
 • Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w związku z zakończeniem Jubileuszu 200 – lecia istnienia Diecezji - pobierz plik .pdf
 • List pasterski Biskupa Siedleckiego na Adwent 2018 - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na obchody wspomnienia błogosławionego Wincentego Lewoniuka i jego 12 Towarzyszy - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego na Dzień Życia Konsekrowanego (2019) - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na rejonowe spotkania Rad Parafialnych - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na dzień skupienia dla kapłanów (2019) - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na spotkanie formacyjno-duszpasterskie - pobierz plik .pdf
 • List pasterski Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY na Wielki Post (2019) - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie na rekolekcje kapłańskie - kwiecień 2019 rok - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na Diecezjalny Dzień Rodziny w Parczewie - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na IV Diecezjalną Pielgrzymkę Kobiet do Pratulina - pobierz plik .pdf
 • Komunikat Biskupa Siedleckiego w sprawie modlitwy o deszcz - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza na III Ojcowski Poligon Duchowy do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Górkach - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego do udziału w obchodach jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Biskupa Henryka Tomasika i Kapłanów wyświęconych w 1969 r. - pobierz plik .pdf
 • Dekret Biskupa Siedleckiego zatwierdzający Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego do podjęcia formacji w Diecezjalnym Studium Muzyki Kościelnej w Siedlcach - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego na obchody XX – rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w Siedlcach - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego na spotkanie modlitewne w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego do udziału w Eucharystii w dniu imienin biskupa nominata drohiczyńskiego Piotra Sawczuka - pobierz plik .pdf
 • Komunikat Biskupa Siedleckiego w sprawie posługi charyzmatycznej p. Beaty Hadyś oraz wspólnoty Jezu ufam Tobie - pobierz plik .pdf
 • List Biskupa Siedleckiego przed XXX Pieszą Podlaską Pielgrzymką na Jasną Górę - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego na rekolekcje kapłańskie - wrzesień 2019 - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na spotkanie formacyjno-duszpasterskie kapłanów. Wrzesień 2019 r.. - pobierz plik .pdf
 • Apel Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy dotyczący akcji ,,Polska pod krzyżem” - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego na IX Diecezjalną Pielgrzymkę Mężczyzn do Pratulina - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego na rekolekcje kapłańskie w dniach 27-30 listopada 2019 r. w Diecezjalnym Centrum Formacji Kapłańskiej Nowe Opole Czcigodni Księża! Zgodnie z nakazem Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 276 § 2 p. 4) i II Synodu Diecezji Siedleckiej (statut 110), wszyscy kapłani są zobowiązani do odprawienia corocznych rekolekcji kapłańskich, co drugi rok mają zaś w nich uczestniczyć w Diecezjalnym Centrum Formacji Kapłańskiej. Udział w rekolekcjach specjalistycznych nie zwalnia księży z tego obowiązku. W dniach od 27 listopada do 30 listopada 2019 r. odbędą się w Diecezjalnym Centrum Formacji Kapłańskiej przy Wyższym Seminarium Duchownym w Nowym Opolu rekolekcje kapłańskie, które przeprowadzi rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski Ks. kan. dr Paweł Rytel-Andrianik. Rekolekcje rozpoczną się w środę 27 listopada o godz. 20.00, a zakończą obiadem w sobotę 30 listopada. Będą miały charakter zamknięty, dlatego proszę Czcigodnych Księży o takie zaplanowanie zajęć w parafii, by nie wyjeżdżać do parafii w czasie trwania ćwiczeń rekolekcyjnych. Do udziału w tych rekolekcjach zobowiązani są następujący Księża: 1. Ks. Bazan Wojciech 2. Ks. Bielawski Józef 3. Ks. Biernat Andrzej 4. Ks. Borkowski Sylwester 5. Ks. Brzozowski Józef 6. Ks. Buczyński Michał 7. Ks. Chodźko Stanisław 8. Ks. Florowski Paweł 9. Ks. Gałach Sylwester 10. Ks. Gnyszka Marcin 11. Ks. Krasuski Grzegorz 12. Ks. Krawczyk Roman 13. Ks. Mazurek Janusz 14. Ks. Milczarczyk Mieczysław 15. Ks. Ognik Andrzej 16. Ks. Olek Marcin 17. Ks. Pepa Eugeniusz 18. Ks. Pieńkosz Jan 19. Ks. Piętka Piotr 20. Ks. Piórkowski Krzysztof 21. Ks. Pociejuk Mieczysław 22. Ks. Połóg Sławomir 23. Ks. Przybysz Antoni 24. Ks. Pycka Tomasz 25. Ks. Radzikowski Dariusz 26. Ks. Rękawek Jarosław 27. Ks. Rogoźnicki Mirosław 28. Ks. Rozbicki Paweł 29. Ks. Samsel Krzysztof 30. Ks. Smoliński Stanisław 31. Ks. Spólny Jan 32. Ks. Stepczuk Krzysztof 33. Ks. Suchodolski Grzegorz 34. Ks. Sutryk Jarosław 35. Ks. Szulik Michał 36. Ks. Szymuś Stanisław 37. Ks. Szyprowski Zbigniew 38. Ks. Szypulski Sławomir 39. Ks. Świątek Jacek 40. Ks. Tomaszewski Grzegorz 41. Ks. Uściński Krzysztof 42. Ks. Wakuła Jan Tomasz 43. Ks. Walęciuk Leszek 44. Ks. Wiatrak Paweł 45. Ks. Wojteczuk Stanisław 46. Ks. Zaczek Sławomir Proszę wyznaczonych Księży o potwierdzenie udziału w rekolekcjach lub, że nie będą mogli z różnych przyczyn w nich uczestniczyć, w terminie nieprzekraczalnym do dnia 20 listopada 2019 r. u diecezjalnego ojca duchownego Ks. kan. Krzysztofa Skwierczyńskiego pod nr tel. 502 545 805. Gdyby któryś z Księży nie otrzymał zaproszenia, a chciałby wziąć udział w tej turze rekolekcji, szczególnie z grona Księży Emerytów lub Rencistów, to proszę również o zgłoszenie swojego udziału u Ks. Krzysztofa Skwierczyńskiego. Bardzo proszę o zabranie ze sobą brewiarza i alby. Z pasterskim błogosławieństwem + Kazimierz Gurda BISKUP SIEDLECKI L.dz. 1166/2019 Siedlce, dnia 4 października 2019 r. - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie-na-rekolekcje-kapłańskie-19-22-stycznia-2020 - pobierz plik .pdf
 • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego na rekolekcje kapłańskie - 29 stycznia do 1 lutego 2020 - pobierz plik .pdf

Kontakt

Dane kontaktowe:

ul. Piłsudskiego 62
08-110 Siedlce

tel.: 25 644 21 95
fax.: 25 644 87 44
e-mail: kuria@ks.internetdsl.pl