Biskup Siedlecki Ks. dr Kazimierz Gurda

Życiorys

Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda jest doktorem teologii i nauk patrystycznych.

Urodził się 20 sierpnia 1953 r. w Książnicach Wielkich. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości, rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącego w Proszowicach, którą ukończył egzaminem maturalnym w 1972 r. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia prezbiteratu przyjął 11 czerwca 1978 r. w kościele w Kazimierzy Małej z rąk biskupa kieleckiego Jana Jaroszewicza. Po święceniach był wikariuszem w parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie (1978-1979) i w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Bielinach (1979-1981). W 1981 r. został skierowany na studia specjalistyczne z patrologii w Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W 1985 r. uzyskał stopień licencjata, a w 1988 r. obronił doktorat na podstawie pracy pt. „Koncepcja nadziei w interpretacji psalmu 118 św. Ambrożego”.
We wrześniu 1989 r. został mianowany wykładowcą patrologii i języka łacińskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, a w grudniu tego samego roku ojcem duchownym alumnów I i II roku, odbywających studia filozoficzne w Skorzeszycach.
W 1996 r. został proboszczem nowo utworzonej parafii pw. św. Józefa w Zagnańsku, pozostając wykładowcą patrologii w seminarium. W czerwcu 1998 r. został rektorem kieleckiego seminarium. Otrzymał honorowy tytuł kapelana Jego Świątobliwości. 18 grudnia 2004 r. papież Jan Paweł II mianował ks. prał. Kazimierza Gurdę biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej i biskupem tytularnym Cusira. Sakrę biskupią przyjął 5 lutego 2005 r. w Bazylice Katedralnej w Kielcach z rąk biskupa Kazimierza Ryczana, a współkonsekratorami byli biskup Edward Materski i biskup Marian Florczyk. Przez ponad 9 lat posługi biskupiej w diecezji kieleckiej był m. in. wikariuszem generalnym, członkiem Kolegium Konsultorów, Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej, dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego, cenzorem pism, publikacji i programów radiowych, przewodniczącym diecezjalnej Rady Ekumenicznej. W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełnił do 2017 r. funkcję przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanegoi Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, jest także członkiem Komisji Mieszanej Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni.
16 kwietnia 2014 r. został mianowany przez papieża Franciszka Biskupem Siedleckim. Objął kanonicznie diecezję 23 maja 2014 r., a ingres do Katedry Siedleckiej odbył we wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych 24 maja 2014 r.

Święto Patrona - 4 marca

Dewiza biskupia: Iesu in Te confido (Jezu ufam Tobie)

Herb Biskupi

Tarczę herbową dzieli czerwony pas z lewa w skos na dwa pola. Na prawym białym polu wpisany jest brązowy krzyż z wychodzącymi promieniami w kolorze białym i czerwonym nawiązującymi do obrazu Jezusa Miłosiernego namalowanego na podstawie objawień św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Pole lewe jest koloru niebieskiego z wpisaną literą M symbolizującą Matkę Bożą. Nad literą M umieszczono koronę zamkniętą, która kształtem nawiązuje do pierwszej papieskiej korony, jaką został ukoronowany obraz Matki Bożej w sanktuarium w Kodniu w roku 1723. Pod herbem na wstędze zapisane zostało zawołanie biskupie: „Jesu in te confido” (Jezu ufam Tobie). To słowa, które według objawień św. Siostry Faustyny polecił napisać Jezus na obrazie.

Pobierz herb

Kalendarium

Nadchodzące wydarzenia:

Data Nazwa
23.10 09:00 Poniedziałek Wiśniew, Wizytacja kanoniczna c d
23.10 18:00 Poniedziałek Biała Podl. Wniebowziecie NMP, Eucharystia w intencji misjonarzy transmitowana przez TVTrwam
26.10 18:00 Czwartek Siedlce. Błogosławionych Męczenników Podlaskich, Eucharystia
27.10 17:00 Piątek WSD, Akademia z racji Święta Patronów Diecezji
28.10 12:00 Sobota Katedra, Kandydatura. Eucharystia – uroczystość św. Judy i Tadeusza
28.10 18:00 Sobota Katedra, Eucharystia. Bractwo Św. Judy Tadeusza
29.10 09:00 Niedziela Kościeniewicze, Wizytacja kanoniczna
29.10 15:00 Niedziela Celiny. Eucharystia

Wydarzenia z przeszłości:

Data Nazwa
22.10 09:30 Niedziela Wiśniew, Wizytacja kanoniczna
21.10 18:00 Sobota Wohyń, Bierzmowanie
21.10 09:00 Sobota Siedlce, Forum Ewangelizacyjne
19.10 18:00 Czwartek WSD, Spotkanie z neoprezbiterami
17.10 15:00 Wtorek Ortel Królewski, Wizytacja kanoniczna
16.10 11:00 Poniedziałek Sandomierz, Pogrzeb Śp. Biskupa W. Świerzawskiego
14.10 Sobota Lublin – KEP
13.10 Piątek Lublin – KEP
12.10 10:00 Czwartek WSD. Inauguracja roku akademickiego
11.10 17:00 Środa Wiśniew k. Kałuszyna – Bierzmowanie

Nauczanie

Pliki do pobrania:

  • Słowo Biskupa Siedleckiego na miesiąc październik 2017 r. - pobierz plik .pdf
  • Apel Biskupa Siedleckiego o pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Meksyku (2017) - pobierz plik .pdf
  • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego na Pielgrzymkę Mężczyzn do Pratulina 2017 r. - pobierz plik .pdf
  • Zaproszenie Biskupa Siedleckiego na Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Siedleckiej. 2017 r. - pobierz plik .pdf

Kontakt

Dane kontaktowe:

ul. Piłsudskiego 62
08-110 Siedlce

tel.: 25 644 21 95
fax.: 25 644 87 44
e-mail: kuria@ks.internetdsl.pl