Diecezjalna Rada Katechetyczna

Ks. Dr Leszek Ostas – wikariusz generalny
Ks. kan. dr Krzysztof Baryga – dyrektor Wydziału Nauczania
Ks. dr Jerzy Duda – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Ks. prał. mgr lic. Jan Dzięga – diecezjalny wizytator katechezy
Ks. kan. dr Paweł Kindracki – wicedyrektor Wydziału Nauczania
Ks. kan. mgr lic. Wojciech Hackiewicz – kierownik Działu Duszp. Młodzieży
Ks. kan. dr hab. Andrzej Kiciński – prof. KUL, WSD i IT
Ks. kan. Sylwester Frąc – proboszcz
Ks. kan. Sławomir Olopiak – proboszcz
Ks. kan. dr Andrzej Oworuszko – proboszcz
Ks. kan. dr Marek Skwierczyński – prefekt
Ks. dr Jacek Mucha – duszpasterz akademicki
P. mgr inż. Jadwiga Wielgos-Mikołajewska – diec. wizytator szkół katolickich
P. mgr lic. Barbara Wysokińska – konsultant ds. katechezy w LSCDN
P. mgr Ewa Komorowska – doradca metodyczny ds. katechezy w SCDiDN
P. mgr lic. Elżbieta Misińska – doradca metodyczny ds. katechezy w PODN
P. mgr Anna Jakimiuk – katechetka
P. mgr Agnieszka Kozaczuk – katechetka
P. mgr Grażyna Krupowicz – katechetka
P. mgr Urszula Łastawiecka – katechetka, ekspert MEN
S. mgr Teresa Olszewska – katechetka
P. mgr Leszek Popek – katecheta
P. mgr Aneta Sobierajska – katechetka