Parafia Najświętszego Serca Jezusowego, Wiśniew k/Siedlec

()

Dane parafii

Adres
Siedlecka 20
08-112 Wiśniew k/Siedlec
Księża pracujący w parafii
Ks. Kanonik mgr Henryk Krupa Proboszcz
Ks. mgr Andrzej Kubalski Wikariusz
Dane kontaktowe
Proboszcz:
tel. (25) 641-73-24
Adres e-mail parafiawisniew@interia.pl
Informacje
Data wizytacji kanonicznej 2010
Liczba wiernych 2608
Inne wyznania 5
Księgi metrykalne od 1920 r.
Odpusty w parafii
Najśw. Serca Jezusowego
św. Szymona i Tadeusza Apostołów
Msze Święte w parafii
A. w ciągu roku:
a) w niedzielę: 8.00; 9.30; 12.00; 16.00
b) w dni powszednie: 16.00 - 18.00
B. w wakacje:
a) w niedzielę:
b) w dni powszednie:

Rys historyczny

Kościół drewniany, wybudowany w 1920 r., staraniem ks. Edwarda Mankiewicza i tegoż roku utworzono parafię. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1945-1954, staraniem ks. Tadeusza Pulikowskiego, konsekrowany w 1955 r. przez Bpa Mariana Jankowskiego. Styl eklektyczny z elementami pseudoklasycyzmu. Księgi metrykalne od 1920 r. Kronika parafialna od 1981 r.

Informacje dodatkowe

Duchowni pochodzący z parafii:
ks. Tomasz Grzyb
Miejscowości należące do parafii
Borki-Kosiorki
Ciosny
Gostchorz
Kaczory
Mościbrody
Myrcha
Stok Wiśniewski
Tworki
Wiśniew
Wiśniew-Kolonia
Wólka Wiśniewska
Odpusty w parafii
Najśw. Serca Jezusowego
św. Szymona i Tadeusza Apostołów
Szkoły
Zespół Oświatowy w Wiśniewie
Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy