Dekanat zbuczyński

Dziekan:

Ks. kan. mgr lic. Sławomir Brodawka

Wicedziekan:

Ks. kan. Henryk Krupa

Ojciec duchowny:

Ks. kan. mgr lic. Ireneusz Głowacki

Dekanalni referenci:

ds. liturgii: Ks. mgr Zygmunt Pena
ds. duszpasterstwa rodzin: Ks. mgr Krzysztof Niestieruk
ds. duszpasterstwa trzeźwości:
ds. duszpasterstwa młodzieży: Ks. mgr Andrzej Ciok

Wizytator katechezy:

Ks. kan. Henryk Krupa


Wróć do listy dekanatów