Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy do udziału w akcji „Diecezja dla Ubogich”

Czcigodni Księża!

Drodzy Bracia i Siostry!

Akcja „Diecezja dla Ubogich” jest odpowiedzią na zaproszenie Papieża Franciszka, który – ustanawiając Światowy Dzień Ubogich, obchodzony po raz pierwszy 19 listopada br. – podkreśla, że dzień ten powinien zwrócić szczególną uwagę wierzących na potrzeby osób ubogich, by w duchu solidarności przyjść im z konkretną pomocą.

Zachęcam wszystkich Diecezjan do czynnego udziału w tej akcji, która będzie trwała od 12 do 19 listopada i będzie polegać na zbiórce produktów żywnościowych oraz artykułów chemicznych. Proszę o złożenie tych darów w wyznaczonym do tego miejscu w swojej parafii. Będą one przekazane osobom potrzebującym wskazanym przez Księdza Proboszcza, Koordynatorów dzieł miłosierdzia istniejących w parafiach i Caritas Diecezji Siedleckiej.

Naszą pomoc możemy również okazać poprzez dar modlitwy. W ramach obchodów I Światowego Dnia Ubogich, zachęcam wspólnoty parafialne do modlitwy w tym Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Z pasterskim błogosławieństwem

Biskup Siedlecki

+ Kazimierz Gurda

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania: