Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na spotkanie modlitewne w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego

Drodzy Diecezjanie,

 

W wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w sobotę 19 maja br., w kościele Ducha Świętego w Siedlcach, o godz. 19.00, odbędzie się doroczne czuwanie modlitewne przedstawicieli wszystkich ruchów, wspólnot i stowarzyszeń kościelnych działających na terenie naszej Diecezji. Zapraszamy na nie w sposób szczególny wszystkie wspólnoty z Siedlec oraz wiernych z siedleckich parafii. Czuwanie pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” poprowadzi ks. Mariusz Zaniewicz z członkami Wspólnoty Jednego Ducha.

Jednocześnie zachęcam Księży Dziekanów, Proboszczów oraz Wikariuszy do  zorganizowania podobnych spotkań modlitewnych dla wspólnot kościelnych w innych rejonach naszej Diecezji.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Kazimierz Gurda

Biskup Siedlecki

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania: