Dekanat hański

Dziekan:

Ks. mgr Janusz SUTRYK

Wicedziekan:

Ks. mgr lic. Piotr Chodźko

Ojciec duchowny:

Ks. kan. mgr lic. Józef Kuzawiński

Dekanalni referenci:

ds. liturgii: ks. mgr lic. Tomasz Paśniczek
ds. duszpasterstwa trzeźwości: ks. kan. dr Paweł Wiatrak
ds. duszpasterstwa młodzieży: ks. mgr Michał Pniewski

Wizytator katechezy:

Ks. Andrzej Tomczak


Wróć do listy dekanatów