Skład

SKŁAD II SYNODU DIECEZJI SIEDLECKIEJ

(stan na dzień 23.01.2017 r.)

Przewodniczący Synodu

Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda

Członkowie wchodzący z urzędu:

1. Bp dr Piotr Sawczuk – wikariusz generalny
2. Ks. kan. dr Marek Matusik – wikariusz biskupi
3. Ks. kan. dr Tomasz Czarnocki – wikariusz sądowy
4. Ks. prał. dr Mieczysław Głowacki – dziekan Kapituły Katedralnej
5. Ks. prał. dr hab. Kazimierz Matwiejuk – kanonik gremialny Kapituły Katedralnej
6. Ks. prał. mgr lic. Jan Dzięga – kanonik gremialny Kapituły Katedralnej
7. Ks. prał. dr Kazimierz Niemirka – kanonik gremialny Kapituły Katedralnej, członek Rady Kapłańskiej
8. Ks. prał. prof. dr hab. Roman Krawczyk – kanonik gremialny Kapituły Katedralnej
9. Ks. prał. prof. dr hab. Ryszard Kamiński – kanonik gremialny Kapituły Katedralnej
10. Ks. kan. dr Grzegorz Stolarski – kanonik gremialny Kapituły Katedralnej
11. Ks. prał. Bogdan Krawczyk – kanonik gremialny Kapituły Katedralnej, członek Rady Kapłańskiej
12. Ks. prałat mgr Eugeniusz Filipiuk – kanonik gremialny Kapituły Katedralnej, członek Rady Kapłańskiej, dziekan
13. Ks. prał. mgr Jerzy Kalinka – kanonik gremialny Kapituły Katedralnej
14. Ks. kan. dr Krzysztof Baryga – kanonik gremialny Kapituły Katedralnej, przewodniczący Komisji Synodalnej
15. Ks. kan. dr Piotr Paćkowski – członek Rady Kapłańskiej, rektor WSD, przewodniczący Podkomisji Synodalnej
16. Ks. kan. mgr lic. Jan Babik – członek Rady Kapłańskiej, przewodniczący Sekretariatu Synodu, przewodniczący Podkomisji Synodalnej
17. Ks. mgr lic. Leszek Dąbrowski – członek Rady Kapłańskiej, przewodniczący Komisji Synodalnej
18. Ks. dr Jerzy Duda – członek Rady Kapłańskiej, zastępca przewodniczącego Sekretariatu Synodu, przewodniczący Komisji Synodalnej
19. Ks. inf. mgr Kazimierz Korszniewicz – członek Rady Kapłańskiej
20. Ks. kan. Sławomir Olopiak – członek Rady Kapłańskiej
21. Ks. kan. mgr lic. Stanisław Chodźko – członek Rady Kapłańskiej, dziekan
22. Ks. kan. Sylwester Frąc – członek Rady Kapłańskiej
23. Ks. mgr Wojciech Zadrożny – członek Rady Kapłańskiej
24. Ks. kan. mgr Jacek Owsianka – członek Rady Kapłańskiej
25. Ks. mgr Ireneusz Zieliński – członek Rady Kapłańskiej
26. Ks. kan. mgr Józef Brzozowski – członek Rady Kapłańskiej, dziekan
27. Ks. kan. mgr Jan Spólny – członek Rady Kapłańskiej
28. Ks. mgr lic. Henryk Góral – członek Rady Kapłańskiej
29. Ks. mgr Tomasz Oponowicz – członek Rady Kapłańskiej
30. Ks. dr Tomasz Kostecki (jr) – członek Rady Kapłańskiej
31. Ks. kan. mgr lic. Wojciech Hackiewicz – członek Rady Kapłańskiej, przewodniczący Komisji Synodalnej
32. Ks. mgr lic. Łukasz Pawluk – członek Rady Kapłańskiej
33. O. mgr Franciszek Bok OMI – członek Rady Kapłańskiej
34. Ks. mgr Stanisław Szymuś – członek Rady Kapłańskiej
35. Ks. kan. dr Jacek Sereda – członek Rady Kapłańskiej, przewodniczący Podkomisji Synodalnej
36. Ks. dr Jacek Szostakiewicz – członek Rady Kapłańskiej
37. Ks. kan. Stanisław Dadas – członek Rady Kapłańskiej, dziekan
38. Ks. kan. mgr Krzysztof Pawelec – członek Rady Kapłańskiej
39. Ks. mgr lic. Sławomir Brodawka – członek Rady Kapłańskiej
40. Ks. kan. mgr lic. Piotr Wojdat – członek Rady Kapłańskiej, przewodniczący Podkomisji Synodalnej
41. Ks. prał. mgr Ryszard Andruszczak – dziekan
42. Ks. prał. mgr Tadeusz Dzięga – dziekan
43. Ks. prał. mgr Stanisław Grabowiecki – dziekan
44. Ks. prał. mgr Tadeusz Lewczuk – dziekan
45. Ks. prał. Antoni Pietruszka – dziekan
46. Ks. prał. mgr lic. Roman Wiszniewski – dziekan
47. Ks. kan. mgr lic. Grzegorz Suchodolski – dziekan
48. Ks. kan. mgr Andrzej Biernat – dziekan
49. Ks. kan. Kazimierz Chełstowski – dziekan
50. Ks. kan. mgr lic. Krzysztof Czyrka – dziekan
51. Ks. kan. mgr lic. Marian Daniluk – dziekan
52. Ks. kan. mgr Zdzisław Dudek – dziekan
53. Ks. kan. mgr Andrzej Filipiuk – dziekan
54. Ks. kan. mgr lic. Sławomir Kapitan – dziekan, przewodniczący Podkomisji Synodalnej
55. Ks. kan. mgr lic. Jan Pieńkosz – dziekan
56. Ks. kan. mgr lic. Henryk Prządka – dziekan
57. Ks. kan. Edmund Szarek – dziekan
58. Ks. mgr Tadeusz Lament – dziekan
59. Ks. mgr lic. Krzysztof Samsel – dziekan

Z nominacji:

1. Ks. prał. dr Zbigniew Sobolewski – przewodniczący Podkomisji Synodalnej
2. Ks. kan. dr Paweł Kindracki – przewodniczący Podkomisji Synodalnej
3. Ks. mgr lic. Paweł Siedlanowski – dyrektor Katolickiego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Siedlcach
4. Ks. dr Jacek Wojda – przewodniczący Podkomisji Synodalnej
5. Ks. kan. mgr Andrzej Kieliszek – członek Rady Duszpasterskiej
6. Ks. prał. mgr Janusz Onufryjuk – członek Rady Duszpasterskiej
7. Ks. mgr Marek Andrzejuk – członek Rady Duszpasterskiej
8. Ks. kan. mgr lic. Krzysztof Stepczuk – asystent kościelny Bractwa św. Judy Tadeusza
9. Ks. mgr lic. Piotr Mazurek – moderator Dzieła Biblijnego Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II
10. Ks. dr Mateusz Czubak – członek Rady Duszpasterskiej, Sekretariatu Synodu i przewodniczący Podkomisji Synodalnej
11. Ks. dr Robert Mirończuk – członek Rady Duszpasterskiej, przewodniczący Podkomisji Synodalnej
12. Ks. mgr lic. Waldemar Mróz – członek Rady Duszpasterskiej, przewodniczący Podkomisji Synodalnej
13. Ks. dr hab. Michał Szulik – członek Rady Duszpasterskiej, przewodniczący Podkomisji Synodalnej
14. Ks. mgr Michał Wawerski – członek Rady Duszpasterskiej
15. P. dr hab. Kazimierz Bukat – członek Rady Duszpasterskiej
16. P. mgr Danuta Drejka – członek Rady Duszpasterskiej
17. P. Tadeusz Federczyk – członek Rady Duszpasterskiej
18. P. dr Stefania Hęciak – członek Rady Duszpasterskiej
19. P. mgr Monika Jabłkowska – członek Rady Duszpasterskiej
20. P. mgr Maria Jakimiuk – członek Rady Duszpasterskiej
21. P. mgr Monika Lipińska – członek Rady Duszpasterskiej
22. P. mgr Krystyna Rędzia – członek Rady Duszpasterskiej
23. P. mgr Stefan Todorski – członek Rady Duszpasterskiej
24. P. Ilona Trojnar – członek Rady Duszpasterskiej
25. P. Anna Wójcicka – członek Rady Duszpasterskiej
26. P. Marek Wójcicki – członek Rady Duszpasterskiej
27. P. mgr lic. Barbara Wysokińska – członek Rady Duszpasterskiej
28. P. Marian Zborowski – członek Rady Duszpasterskiej
29. Ks. dr Jarosław Ruciński – członek Sekretariatu Synodu
30. P. prof. Bogumił Leszczyński – członek Sekretariat Synodu
31. Ks. kan. dr hab. Andrzej Krzysztof Burczak – członek Komisji Przygotowawczej
32. Ks. kan. mgr Jerzy Przychodzeń – członek Komisji Przygotowawczej
33. P. mgr Tomasz Dobrowolski – członek Komisji Przygotowawczej
34. P. mgr Agnieszka Nykiel – członek Komisji Przygotowawczej
35. P. mgr Mirosław Nykiel – członek Komisji Przygotowawczej
36. P. mgr Aneta Sobierajska – członek Komisji Przygotowawczej
37. P. mgr inż. Jadwiga Wielgos-Mikołajewska – członek Komisji Przygotowawczej
38. Ks. mgr Jacek Guz – z wyboru Rady Duszpasterskiej
39. P. mgr Grzegorz Skwarek – wicedyrektor Katolickiego Radia Podlasie

Księża wybrani w dekanatach – reprezentanci dekanatów

1. Ks. prał. Tadeusz Karwowski
2. Ks. kan. mgr Stanisław Bieńko
3. Ks. kan. mgr Bogusław Bolesta
4. Ks. kan. mgr lic. Antoni Przybysz
5. Ks. kan. Stanisław Małek
6. Ks. kan. Stanisław Staręga
7. Ks. kan. Sylwester Borkowski
8. Ks. kan. Krzysztof Skwierczyński
9. Ks. mgr Zbigniew Grzymała
10. Ks. mgr Zbigniew Karwowski
11. Ks. mgr Henryk Krupa
12. Ks. mgr Andrzej Popławski
13. Ks. mgr lic. Bogdan Potapczuk
14. Ks. mgr Zbigniew Szyprowski
15. Ks. mgr lic. Leszek Walęciuk
16. Ks. Marek Żak

Osoby życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego

1. O. Bernard Briks OMI, Kodeń
2. O. Zdzisław Beń OFM Conv., Siedlce
3. O. Janusz Bębnik O. Carm., Wola Gułowska
4. O. mgr Damian Dybała OMI, Kodeń
5. O. mgr lic. Tomasz Wroński OFM Cap., gwardian z Białej Podlaskiej
6. O. Leszek Wielgos OSPPE, Leśna Podlaska
7. S. Bożena Redzik, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr „Jedność” pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus
8. S. mgr Maria Sekścińska, przełożona prowinacjalna Zgromadzenie Sióstr Służek NMP, Siedlce
9. S. Bożena Adamka, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Łuków
10. S. Marianna Kalicińska, Zgromadzenie Sióstr Służek NMP, Siedlce
11. S. Urszula Nurzyńska, Siostry Oblatki św. Ojca Benedykta, Zbuczyn
12. S. Katarzyna Grunwald, Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek Świętego Pawła od Krzyża, Siedlce
13. S. Regina Zymela, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Łuków
14. S. mgr Celina Złoczowska, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Łuków
15. S. Grażyna Błaszczyk, Zgromadzenie Sióstr Służek NMP, par. św. Stanisława w Siedlcach, z wyboru Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej
16. S. Teresa Olszewska, Zgromadzenie Sióstr Sercanek, par. Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej, członkinią Zespołu Synodalnego
17. S. mgr Jolanta Kaczyńska, Zgromadzenie Sióstr „Jedność” pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus
18. S. Hieronima Kondracka, Zgromadzenie Sióstr Albertynek, Siedlce
19. S. mgr Anna Sławatyniec, Zgromadzenie Sióstr „Jedność” pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus
20. S. Marianna Strojek, Zgromadzenie Sióstr Służek NMP, Siedlce
21. S. mgr Bożena Wetoszka, Zgromadzenie Sióstr „Jedność” pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus
22. S. mgr Władysława Dołgańska, Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej, Międzyrzec Podlaski
23. S. Angelina Grzegorzewska, Zgromadzenie Sióstr Albertynek, Nowe Opole
24. S. Eugenia Stefaniuk, Zgromadzenie Sióstr Orionistek, Siedlce
25. S. Hanna Redzik, Zgromadzenie Sióstr „Jedność” pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus
26. P. mgr Agnieszka Blicharz

Wybrani Przez Diecezjalną Radę Duszpasterską

1. P. Karol Chajewski, par. katedralna w Siedlcach
2. P. mgr Joanna Cymerman, par. katedralna w Siedlcach, nauczyciel KLO
3. P. Zygmunt Czeczelewski, par. Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej
4. P. Katarzyna Filipczak, par. Wojcieszków
5. P. mgr Maria Gadomska, dyrektor MOPR w Siedlcach
6. P. Kamila Głowacka, par. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach
7. P. Elżbieta Graczyk, par. św. Józefa w Siedlcach
8. P. mgr Anna Januszewska, par. katedralna w Siedlcach
9. P. Grzegorz Jańczuk, par. katedralna w Siedlcach
10. P. Roman Jastrzębski, par. Bożego Ciała w Siedlcach
11. P. Edyta Jędrzejczyk, par. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach
12. P. Leszek Jędrzejczyk, par. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach
13. P. Anna Jóźwik, par. Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej
14. P. mgr Elżbieta Kisiel, par. św. Ludwika we Włodawie
15. P. Waldemar Kos, par. katedralna w Siedlcach
16. P. Magdalena Kowaluk, par. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie
17. P. Robert Kowaluk, par. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie
18. P. mgr Agnieszka Kozaczuk, par. Drelów
19. P. mgr Elżbieta Kozarska, par. Serokomla
20. P. mgr Krystyna Krawczyk, par. Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej
21. P. mgr Adam Krzewski, par. św. Jana Chrzciciela w Parczewie
22. P. mgr Monika Leszczyńska, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Siedlce
23. P. mgr Urszula Łastawiecka, par. Ducha Świętego w Siedlcach
24. P. dr Jolanta Łopuska, par. Ducha Świętego w Siedlcach
25. P. Sławomir Łukasik, par. Krzesk
26. P. mgr Renata Małyska, par. Wojcieszków
27. P. Małgorzata Mikitiuk, par. bł. Honorata w Białej Podlaskiej
28. P. mgr Wojciech Miszczak, nauczyciel KLO w Siedlcach
29. P. Jacek Myszkowski, par. katedralna w Siedlcach
30. P. Luba Niewińska, par. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach
31. P. mgr Jadwiga Oremczuk, par. bł. Honorata w Białej Podlaskiej
32. P. Michał Osiński, par. Ducha Świętego w Siedlcach
33. P. Pasiak Hubert, par. Krzesk
34. P. mgr Marianna Patralska, par. Szpaki
35. P. mgr Ewa Przybysz, par. Adamów
36. P. Anna Rogowiec, par. Bożego Ciała w Siedlcach
37. P. mgr Maria Senenko, par. katedralna w Siedlcach
38. P. mgr Alicja Stanek, par. bł. Honorata w Białej Podlaskiej
39. P. Maria Suchorab, par. Opatrzności Bożej w Parczewie
40. P. mgr Grażyna Śmiecińska, par. Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim
41. P. mgr Robert Targoński, par. Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim
42. P. Paweł Walecki, par. Stoczek Łukowski
43. P. mgr Agnieszka Wawryniuk, tygodnik „Echo Katolickie”
44. P. mgr Cezary Wereszko, nauczyciel KLO, par. św. Stanisława w Siedlcach
45. P. mgr Teresa Wiśniewska
46. P. Rafał Zalewski, par. Ducha Świętego w Siedlcach

Członkowie Stałego Zespołu Synodalnego

1. P. Kazimiera Biernacka, par. Domanice
2. P. mgr Jolanta Burzec, par. Opole Podedwórze
3. P. mgr Jarosław Ejsmont, par. Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim
4. P. mgr Halina Jalowska, par. Wojcieszków
5. P. Ewa Janowska, par. Żelechów
6. P. Andrzej Janusiewicz, par. św. Stanisława w Siedlcach
7. P. mgr Michał Kadej, par. Domanice
8. P. mgr Ewa Komorowska, par. Ducha Świętego w Siedlcach
9. P. Anna Kuszpit, par. Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej
10. P. mgr Wiesław Leśniewski, par. Dubeczno
11. P. mgr Małgorzata Małachowska, par. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie
12. P. Michał Markiewicz, par. Ryki
13. P. mgr Stanisław Orłowski, par. Komarówka
14. P. mgr Piotr Ostojski, par. Hołubla
15. P. Maciej Rytlewski, Droga Neokatechumenalna, Siedlce
16. P. mgr Joanna Weres, par. Terespol
17. P. Jadwiga Wierzchowska, par. Ulan

Członkowie Komisji i Podkomisji

1. Ks. mgr lic. Marek Antonowicz (senior), proboszcz par. Kotuń
2. Ks. prał. mgr lic. Bernard Błoński, przewodniczący Komisji Synodalnej
3. Ks. kan. mgr Henryk Drozd, emeryt, par. św. Józefa w Siedlcach
4. Ks. prał. dr Konstanty Kusyk, emeryt, Nowe Opole
5. Ks. kan. dr Jerzy Grochowski, proboszcz par. Uścimów
6. Ks. kan. prof. Edward Jarmoch, prof. UPH, Siedlce
7. Ks. kan. mgr Janusz Wolski, proboszcz par. Ducha Świętego w Siedlcach
8. Ks. dr hab. Andrzej Adamski, przewodniczący Podkomisji Synodalnej
9. Ks. dr Marcin Bider, wykładowca WSD
10. Ks. dr Tomasz Bieliński, przewodniczący Podkomisji Synodalnej
11. Ks. mgr Marek Bieńkowski, dyrektor Caritas, Siedlce
12. Ks. dr Leszek Borysiuk, kapelan Biskupa Siedleckiego
13. Ks. dr Sławomir Bylina, kapelan WP
14. Ks. mgr Zbigniew Daniluk, proboszcz par. św. Piusa V w Dęblinie
15. Ks. mgr lic. Krzysztof Domański, ekonom WSD, Nowe Opole
16. Ks. mgr lic. Łukasz Gomółka, prefekt WSD, Nowe Opole
17. Ks. prał. Jan Jaworski, emeryt, Nowe Opole
18. Ks. Kazimierz Jóźwik, proboszcz par. Wierzbno
19. Ks. mgr lic. Andrzej Karwowski, Sąd Biskupi
20. Ks. kan. dr hab. Andrzej Kiciński, prorektor KUL, Lublin
21. Ks. dr Jarosław Kisieliński, proboszcz par. Huta Dąbrowa, wykładowca WSD
22. Ks. mgr Karol Klewek, proboszcz par. Mordy
23. Ks. dr Grzegorz Koc, diecezjalny duszpasterz ruchów i stowarzyszeń maryjnych
24. Ks. mgr lic. Stanisław Kluska, proboszcz par. Jeleniec
25. Ks. dr Tomasz Kostecki (jr.), prefekt, Siedlce
26. Ks. mgr Andrzej Kubalski, diecezjalny duszpasterz ds. misyjnych
27. Ks. dr Adam Kulik, administrator Domu Księży Emerytów w Nowym Opolu
28. Ks. kan. dr hab. Dariusz Lipiec, wykładowca KUL, Lublin
29. Ks. mgr Tomasz Małkiński, duszpasterz akademicki, Siedlce
30. Ks. mgr lic. Michał Mościcki, student KUL
31. Ks. dr Jacek Mucha, duszpasterz akademicki, Biała Podlaska
32. Ks. mgr lic. Marcin Olek, dyrektor Bursy im. św. Stanisława Kostki w Siedlcach
33. Ks. kan. dr Leszek Ostas, notariusz Kurii Diecezjalnej Siedleckiej, przewodniczący Podkomisji Synodalnej
34. Ks. kan. dr Andrzej Oworuszko, proboszcz par. Sobolew
35. Ks. kan. dr Marek Paluszkiewicz, dyrektor Centrum Turystyczno-Pielgrzymkowego „Arka”
36. Ks. mgr Krzysztof Pawłowski, proboszcz par. św. Józefa w Międzyrzecu Podlaskim
37. Ks. dr Piotr Pielak, kapelan Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i opieki Paliatywno-Hospicyjnej, Siedlce
38. Ks. mgr Adam Pietrusik, wikariusz parafii św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej
39. Ks. mgr Jarosław Rękawek, dyrektor Domu Księży Emerytów w Nowym Opolu
40. Ks. mgr Jarosław Sawiuk, wikariusz par. Ryki
41. Ks. mgr lic. Mirosław Sidoruk, wikariusz par. Wiśniew k. Siedlec
42. Ks. mgr lic. Andrzej Sochal, dyrektor Katolickiego Radia Podlasie
43. Ks. mgr Wojciech Stefaniuk, prefekt WSD
44. Ks. mgr Sławomir Sulej, proboszcz par. Żeliszew
45. Ks. mgr Szyszko Mariusz, wikariusz par. Łaskarzew
46. Ks. kan. mgr lic. Jacek Świątek, dyrektor KLO, Siedlce
47. Ks. mgr Marek Weresa, student UKSW
48. Ks. kan. dr Paweł Wiatrak, proboszcz par. Wola Wereszczyńska
49. Ks. mgr Piotr Witkowicz, wikariusz par. Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej
50. Ks. mgr lic. Mariusz Zaniewicz, wicedyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej
51. P. dr Tadeusz Boruta, UPH, Siedlce
52. P. dr Rafał Dmowski, UPH, Siedlce
53. P. Małgorzata Dyńka, PZC, par. Ducha Świętego, Siedlce
54. P. mgr Stanisław Fiedorczuk, konserwator zabytków, Siedlce
55. P. Krzysztof Gajdzicki, PZC, par. Trójcy Świętej, Radzyń Podlaski
56. P. mgr inż. Krystyna Gąska, Zarząd cmentarzy, Siedlce
57. P. dr Józef Geresz, historyk, Międzyrzec Podlaski
58. P. Jacek Gontarz, PZC, Sobienie Jeziory
59. P. mgr Marta Głódź, doradczyni życia rodzinnego, Siedlce
60. P. mgr Anna Jakimiuk, katechetka, Siedlce
61. P. dr Jan Jaroszyński, par. Ducha Świętego, Siedlce
62. P. mgr inż. Aleksander Jonek, Bractwo św. Judy Tadeusza, Siedlce
63. P. mgr Piotr Ługowski, par. św. Stanisława, Siedlce
64. P. mgr Anna Kaliszuk, pracownik Wydziału Spraw Społecznych, Biała Podlaska
65. P. mgr Sławomir Kordaczuk, Muzeum Regionalne, Siedlce
66. P. mgr Andrzej Kośmider, Fraternia Rodzin, Parczew
67. P. lek med. Elżbieta Kośmider, Fraternia Rodzin, Parczew
68. P. mgr Agnieszka Kalata, Wydawnictwo „Unitas”, Siedlce
69. P. mgr Irena Kręglicka, katechetka, Domanice
70. P. mgr Edward Kroll, par. katedralna, Siedlce
71. P. mgr Maciej Krzeski, Wspólnota Jednego Ducha, Siedlce
72. P. mgr Joanna Kuczborska, Katolickie Radio Podlasie
73. P. Janusz Leśniak, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
74. P. Tadeusz Lipiński, Diecezjalna Para Domowego Kościoła
75. P. Ewa Lipińska, Diecezjalna Para Domowego Kościoła
76. P. Franciszek Maksymiuk, prezes Zakładu Pogrzebowego „Hades”, Biała Podlaska
77. P. mgr Janusz Maraśkiewicz, konserwator zabytków, Biała Podlaska
78. P. dr Joanna Marchel, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, Biała Podlaska
79. P. mgr Beata Miłosz, katechetka, Ryki
80. P. mgr Barbara Myrcha, kierownik GOPS, Siedlce
81. P. mgr Agnieszka Petryszak, katechetka, Uścimów
82. P. mgr Dorota Pikula, kustosz Muzeum Diecezjalnego, Siedlce
83. P. mgr Bogusława Próchniak, katechetka, Siedlce
84. P. dr hab. Irena Rolska, prof. KUL, Lublin
85. P. Aneta Sawicka, pracownik Caritas, Siedlce
86. P. Agnieszka Sokół, Fraternia Rodzin, Parczew
87. P. Andrzej Sokół, Fraternia Rodzin, Parczew
88. P. mgr Małgorzata Staszewska, opiekun SKC w ZS nr 1, Siedlce
89. P. mgr inż. Mirosław Starczewski, specjalista ds. architektury, Siedlce
90. P. mgr Małgorzata Szostek, przewodnicząca Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II, Siedlce
91. P. mgr Adam Szczepański, organista, Siedlce
92. P. lek. med. Tadeusz Tobiasz, prezes Bractwa św. Judy Tadeusza, Siedlce
93. P. dr Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa, dyrektor Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej, Warszawa
94. P. dr Grzegorz Welik, dyrektor Archiwum Państwowego, Siedlce
95. P. dr hab. Dorota Wereda, UPH, Siedlce
96. P. mgr Romuald Wyszyński, konserwator dzieł sztuki, Siedlce
97. P. Teresa Zając, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Żelechów
98. P. mgr Bogumiła Zieńczuk, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Kultury i Sportu Urzędu Miasta, Biała Podlaska