Komisje i podkomisje

I. Komisja ds. Przekazu Wiary

1. Ks. kan. dr Krzysztof Baryga – przewodniczący
2. Ks. dr Mateusz Czubak
3. Ks. prał. mgr lic. Bernard Błoński
4. Ks. dr hab. Andrzej Adamski
5. Ks. kan. mgr lic. Wojciech Hackiewicz
6. P. dr Jolanta Łopuska
7. P. mgr Anna Jóźwik

Podkomisja ds. Nowej Ewangelizacji

1. Ks. dr Mateusz Czubak – przewodniczący
2. Ks. kan. dr Jacek Sereda
3. Ks. dr Tomasz Bieliński
4. P. Maciej Rytlewski
5. P. mgr Maciej Krzeski
6. P. mgr Alicja Stanek
7. P. mgr Anna Jóźwik

Podkomisja ds. Katechezy i Szkół Katolickich

1. Ks. kan. dr Krzysztof Baryga – przewodniczący
2. Ks. prał. mgr lic. Jan Dzięga
3. Ks. kan. dr hab. Andrzej Kiciński
4. Ks. kan. dr Paweł Kindracki
5. Ks. kan. Sławomir Olopiak
6. Ks. kan. Sylwester Frąc
7. Ks. dr Jacek Mucha
8. S. mgr Teresa Olszewska
9. P. mgr Elżbieta Kisiel
10. P. mgr Ewa Komorowska
11. P. mgr Agnieszka Kozaczuk
12. P. mgr Adam Krzewski
13. P. mgr Urszula Łastawiecka
14. P. dr Jolanta Łopuska
15. P. mgr Małgorzata Małachowska
16. P. mgr Renata Małyska
17. P. mgr Aneta Sobierajska
18. P. mgr Maria Suchorab
19. P. mgr Małgorzata Szostek
20. P. mgr inż. Jadwiga Wielgos-Mikołajewska
21. P. mgr lic. Barbara Wysokińska

Podkomisja ds. Mediów i Publikacji Katolickich

1. Ks. dr hab. Andrzej Adamski – przewodniczący
2. Ks. kan. dr Marek Paluszkiewicz
3. Ks. kan. mgr Jan Spólny
4. Ks. kan. mgr lic. Jacek Świątek
5. Ks. mgr lic. Andrzej Sochal
6. Ks. mgr lic. Paweł Siedlanowski
7. P. dr Jan Jaroszyński
8. P. mgr Agnieszka Wawryniuk
9. P. mgr Joanna Kuczborska
10. P. mgr Agnieszka Kalata

Podkomisja ds. Wspierania Misji

1. Ks. prał. mgr lic. Bernard Błoński – przewodniczący
2. Ks. mgr Zbigniew Daniluk
3. Ks. Kazimierz Jóźwik
4. Ks. mgr lic. Stanisław Kluska
5. Ks. mgr Andrzej Kubalski
6. S. mgr Anna Sławatyniec
7. P. mgr Irena Kręglicka
8. P. mgr Beata Miłosz
9. P. mgr Agnieszka Petryszak
10. P. mgr Bogusława Próchniak

Podkomisja ds. Ekumenizmu

1. Ks. kan. mgr lic. Wojciech Hackiewicz – przewodniczący
2. Ks. kan. mgr lic. Stanisław Chodźko
3. Ks. mgr Sławomir Sulej
4. Ks. dr Tomasz Kostecki (jr)
5. O. Damian Dybała OMI

II. Komisja ds. Kultu Bożego

1. Ks. prał. dr hab. Kazimierz Matwiejuk – przewodniczący
2. Ks. mgr lic. Waldemar Mróz
3. Ks. dr hab. Michał Roman Szulik
4. Ks. kan. mgr Jerzy Przychodzeń
5. Ks. mgr Michał Wawerski

Podkomisja ds. Sakramentów i Sakramentaliów

1. Ks. mgr lic. Waldemar Mróz – przewodniczący
2. Ks. kan. dr Grzegorz Stolarski
3. Ks. kan. mgr lic. Jan Pieńkosz
4. Ks. kan. mgr Jerzy Przychodzeń
5. Ks. mgr Adam Pietrusik
6. Ks. mgr Mariusz Szyszko
7. Ks. mgr Michał Wawerski
8. P. mgr Piotr Ługowski

Podkomisja ds. Muzyki i Śpiewu Kościelnego

1. Ks. dr hab. Michał Roman Szulik – przewodniczący
2. Ks. dr Jarosław Kisieliński
3. P. dr Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa
4. P. dr hab. Kazimierz Bukat
5. P. mgr Adam Szczepański

Podkomisja ds. Formacji Liturgicznej

1. Ks. mgr lic. Waldemar Mróz – przewodniczący
2. Ks. prał. mgr Eugeniusz Filipiuk
3. Ks. kan. mgr lic. Krzysztof Czyrka
4. Ks. dr Leszek Borysiuk
5. Ks. mgr lic. Łukasz Gomółka
6. Ks. mgr Marek Andrzejuk
7. Ks. mgr Wojciech Stefaniuk
8. P. mgr Edward Kroll
9. P. mgr Aneta Sobierajska

III. Komisja ds. Duchowieństwa Diecezjalnego

1. Bp dr Piotr Sawczuk – przewodniczący
2. Ks. prał. dr Mieczysław Głowacki
3. Ks. prał. Jan Jaworski
4. Ks. kan. dr Piotr Paćkowski
5. Ks. kan. dr Marek Matusik
6. Ks. kan. mgr lic. Piotr Wojdat

Podkomisja ds. Wyższego Seminarium Duchownego

1. Ks. kan. dr Piotr Paćkowski – przewodniczący
2. Ks. prał. dr Mieczysław Głowacki
3. Ks. prał. mgr Tadeusz Dzięga
4. Ks. kan. Stanisław Dadas
5. Ks. mgr lic. Maciej Majek
6. Ks. mgr lic. Krzysztof Domański
7. Ks. mgr lic. Łukasz Gomółka
8. Ks. mgr Wojciech Stefaniuk
9. Ks. mgr Paweł Florowski
10. P. mgr Stanisław Orłowski

Podkomisja ds. Formacji Stałej

1. Ks. kan. dr Marek Matusik – przewodniczący
2. Ks. prał. Jan Jaworski
3. Ks. kan. Krzysztof Skwierczyński
4. Ks. dr Grzegorz Koc
5. Ks. mgr lic. Krzysztof Domański
6. Ks. mgr lic. Maciej Majek
7. Ks. mgr Krzysztof Pawłowski
8. Ks. mgr Jarosław Sawiuk

Podkomisja ds. Życia i Współpracy

1. Bp dr Piotr Sawczuk – przewodniczący
2. Ks. prał. Jan Jaworski
3. Ks. kan. dr Tomasz Czarnocki
4. Ks. kan. dr Jerzy Grochowski
5. Ks. kan. mgr lic. Stanisław Chodźko
6. Ks. dr Jarosław Ruciński

Podkomisja ds. Emerytów i Rencistów

1. Ks. kan. mgr lic. Piotr Wojdat – przewodniczący
2. Ks. prał. dr Konstanty Kusyk
3. Ks. prał. mgr Tadeusz Dzięga
4. Ks. kan. dr Mirosław Semeniuk
5. Ks. dr Adam Kulik
6. Ks. mgr Jarosław Rękawek
7. S. Marianna Strojek
8. S. mgr Jolanta Kaczyńska
9. S. Angelina Grzegorzewska

Podkomisja ds. Centralnych i Terenowych Struktur Wspólnoty Diecezjalnej

1. Ks. kan. dr Leszek Ostas – przewodniczący
2. Ks. kan. dr Tomasz Czarnocki
3. Ks. kan. mgr lic. Jan Babik
4. Ks. kan. mgr Krzysztof Pawelec
5. Ks. mgr lic. Jacek Wojdat
6. Ks. mgr lic. Łukasz Gomółka
7. Ks. mgr lic. Andrzej Karwowski

IV. Komisja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

1. Ks. kan. dr Marek Matusik – przewodniczący
2. Ks. kan. mgr lic. Jan Pieńkosz
3. Ks. dr Marcin Bider
4. Ks. mgr lic. Mirosław Sidoruk
5. O. mgr Franciszek Bok OMI
6. O. Bernard Briks OMI
7. O. Zdzisław Beń OFM Conv.
8. O. Janusz Bębnik O. Carm.
9. O. mgr lic. Tomasz Wroński OFMCap.
10. O. Leszek Wielgos OSPPE
11. S. mgr Bożena Redzik
12. S. mgr Maria Sekścińska
13. S. mgr Celina Złoczowska
14. S. mgr Władysława Dołgańska
15. S. mgr Teresa Olszewska
16. S. mgr Bożena Adamka
17. S. mgr Marianna Kalicińska
18. S. mgr Katarzyna Grunwald
19. S. mgr Bożena Wetoszka
20. S. Hieronima Kondracka
21. P. mgr Agnieszka Blicharz

V. Komisja ds. Wiernych Świeckich

1. Ks. kan. mgr lic. Wojciech Hackiewicz – przewodniczący
2. Ks. kan. mgr lic. Sławomir Kapitan
3. Ks. dr Tomasz Bieliński
4. P. mgr Maria Gadomska
5. P. mgr Grzegorz Skwarek
6. P. mgr Tadeusz Federczyk

Podkomisja ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

1. Ks. dr Tomasz Bieliński – przewodniczący
2. Ks. mgr Marek Andrzejuk
3. Ks. mgr Adam Pietrusik
4. P. mgr Tadeusz Federczyk
5. P. Janusz Leśniak
6. P. Andrzej Janusiewicz
7. P. mgr Roman Jastrzębski
8. P. mgr Anna Jóźwik
9. P. mgr Luba Niewińska
10. P. mgr Maria Senenko
11. P. Ilona Trojnar
12. P. Ewa Lipińska
13. P. Tadeusz Lipiński

Podkomisja ds. Udziału w Życiu Społecznym i Politycznym

1. Ks. kan. mgr lic. Sławomir Kapitan – przewodniczący
2. P. mgr Grzegorz Skwarek
3. P. mgr inż. Aleksander Jonek
4. P. mgr Maria Gadomska
5. P. mgr Maria Jakimiuk
6. P. lek. med. Tadeusz Tobiasz
7. P. dr Joanna Marchel

VI. Komisja Duszpasterska

1. Ks. dr Jerzy Duda – przewodniczący
2. Ks. prał. prof. Ryszard Kamiński
3. Ks. prał. dr Zbigniew Sobolewski
4. Ks. kan. dr hab. Dariusz Lipiec
5. Ks. kan. dr Tomasz Czarnocki
6. Ks. kan. dr Jacek Sereda
7. Ks. kan. dr Paweł Kindracki
8. Ks. kan. mgr lic. Wojciech Hackiewicz

Podkomisja ds. Formacji Katechumenalnej

1. Ks. kan. dr Paweł Kindracki – przewodniczący
2. Ks. kan. dr Andrzej Oworuszko
3. Ks. dr Mateusz Czubak
4. Ks. dr Leszek Borysiuk
5. Ks. mgr Marek Andrzejuk
6. Ks. mgr lic. Marcin Olek
7. Ks. mgr Andrzej Popławski
8. Ks. mgr Marek Weresa
9. P. mgr Aneta Sobierajska
10. P. mgr lic. Barbara Wysokińska
11. P. mgr Ewa Komorowska
12. P. mgr Agnieszka Kozaczuk
13. P. Maciej Rytlewski
14. P. mgr Krystyna Krawczyk
15. P. Karol Chajewski
16. P. mgr Anna Jóźwik
17. P. mgr Anna Jakimiuk

Podkomisja ds. Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin

1. Ks. kan. dr Jacek Sereda – przewodniczący
2. Ks. prał. mgr Tadeusz Lewczuk
3. Ks. mgr Marek Andrzejuk
4. Ks. mgr lic. Henryk Góral
5. P. mgr Maria Gadomska
6. P. mgr Monika Leszczyńska
7. P. mgr Andrzej Kośmider
8. P. Elżbieta Kośmider
9. P. Agnieszka Sokół
10. P. Andrzej Sokół
11. P. mgr Agnieszka Nykiel
12. P. mgr Mirosław Nykiel
13. P. mgr Urszula Łastawiecka
14. P. mgr inż. Jarosław Ejsmont
15. P. mgr Maria Jakimiuk
16. P. Maciej Rytlewski
17. P. Marta Głódź
18. P. Ewa Lipińska
19. P. Tadeusz Lipiński

Podkomisja ds. Duszpasterstwa Młodzieży

1. Ks. kan. mgr lic. Wojciech Hackiewicz – przewodniczący
2. Ks. kan. Krzysztof Skwierczyński
3. Ks. mgr lic. Mariusz Zaniewicz
4. Ks. mgr Marek Andrzejuk
5. Ks. mgr Adam Pietrusik
6. Ks. mgr Tomasz Małkiński
7. Ks. mgr Piotr Witkowicz
8. P. Ilona Trojnar
9. P. Paweł Walecki
10. P. mgr Michał Osiński
11. P. Katarzyna Filipczak
12. P. mgr Kamila Głowacka

Podkomisja ds. Duszpasterstw Specjalistycznych

1. Ks. kan. dr Tomasz Czarnocki – przewodniczący
2. Ks. prał. mgr Jerzy Kalinka
3. Ks. kan. mgr Henryk Drozd
4. Ks. kan. mgr Janusz Wolski
5. Ks. kan. mgr Andrzej Kieliszek
6. Ks. kan. dr Paweł Wiatrak
7. Ks. mgr lic. Marek Antonowicz (senior)
8. Ks. dr Jacek Szostakiewicz
9. Ks. dr Piotr Pielak
10. Ks. dr Tomasz Kostecki (jr)

Podkomisja ds. Duszpasterstwa Charytatywnego

1. Ks. prał. dr Zbigniew Sobolewski – przewodniczący
2. Ks. mgr Marek Bieńkowski
3. Ks. mgr Jacek Guz
4. Ks. mgr Henryk Krupa
6. Ks. mgr Tomasz Oponowicz
7. S. mgr Jolanta Kaczyńska
8. S. mgr Bożena Adamka
9. S. mgr Marianna Kalicińska
10. S. Hieronima Kondracka
11. P. mgr Bogumiła Zieńczuk
12. P. mgr lic. Barbara Wysokińska
13. P. Krzysztof Gajdzicki
14. P. Jacek Gontarz
15. P. Anna Kaliszuk
16. P. Małgorzata Staszewska
17. P. Barbara Myrcha
18. P. Małgorzata Dyńka
19. P. Aneta Sawicka

VII. Komisja ds. Administracyjno-Ekonomicznych

1. Ks. mgr lic. Leszek Dąbrowski – przewodniczący
2. Ks. prał. dr Kazimierz Niemirka
3. Ks. prał. mgr Tadeusz Dzięga
4. Ks. kan. mgr lic. Jan Babik
5. Ks. kan. mgr Andrzej Biernat
6. Ks. kan. mgr lic. Piotr Wojdat
7. Ks. mg lic Krzysztof Domański
8. Ks. dr Robert Mirończuk

Podkomisja ds. Utrzymania i Finansowania Instytucji Diecezjalnych

1. Ks. mgr lic. Leszek Dąbrowski – przewodniczący
2. Ks. prał. mgr Tadeusz Dzięga
3. Ks. kan. mgr Andrzej Kieliszek
4. Ks. kan. mgr Andrzej Biernat
5. Ks. kan. mgr lic. Piotr Wojdat
6. Ks. mgr lic. Andrzej Sochal
7. Ks. mgr lic. Krzysztof Domański
8. Ks. mgr Marek Bieńkowski

Podkomisja ds. Budownictwa i Zarządzania Dobrami Parafialnymi

1. Ks. dr Robert Mirończuk – przewodniczący
2. Ks. kan. mgr Andrzej Biernat
3. Ks. dr Jarosław Ruciński
4. Ks. mgr lic. Leszek Dąbrowski
5. P. mgr Janusz Maraśkiewicz
6. P. mgr Stanisław Fiedorczuk

Podkomisja ds. Ochrony Zabytków i Muzeum Diecezjalnego

1. Ks. dr Robert Mirończuk – przewodniczący
2. Ks. kan. mgr Henryk Drozd
3. Ks. mgr lic. Michał Mościcki
4. Ks. mgr Karol Klewek
5. P. dr hab. Irena Rolska
6. P. mgr Dorota Pikula
7. P. mgr Romuald Wyszyński
8. P. mgr inż. Mirosław Starczewski
9. P. mgr Janusz Maraśkiewicz
10. P. mgr Stanisław Fiedorczuk

Podkomisja ds. Cmentarzy Katolickich

1. Ks. mgr lic. Leszek Dąbrowski – przewodniczący
2. Ks. prał. mgr Tadeusz Dzięga
3. Ks. prał. mgr Ryszard Andruszczak
4. Ks. prał. mgr lic. Roman Wiszniewski
5. P. mgr inż. Krystyna Gąska
6. P. Teresa Zając
7. P. Franciszek Maksymiuk

Podkomisja ds. Pracowników Kościelnych

1. Ks. mgr lic. Leszek Dąbrowski – przewodniczący
2. Ks. kan. dr Tomasz Czarnocki
3. Ks. kan. mgr Andrzej Biernat
4. Ks. kan. mgr Zdzisław Dudek
5. Ks. dr hab. Michał Roman Szulik
6. S. Eugenia Stefaniuk
7. P. mgr Adam Szczepański
8. P. Marian Zborowski

VIII. Komisja Historyczna

1. Ks. prał. mgr lic. Bernard Błoński – przewodniczący
2. Ks. kan. mgr lic. Jan Babik
3. Ks. dr Jacek Wojda
4. P. dr Rafał Dmowski
5. P. dr Grzegorz Welik

Podkomisja ds. Opracowania Dziejów Diecezji

1. Ks. dr Jacek Wojda – przewodniczący
2. Ks. kan. prof. Edward Jarmoch
3. Ks. kan. dr Marek Matusik
4. Ks. dr Sławomir Bylina
5. P. dr Rafał Dmowski
6. P. dr Dorota Wereda
7. P. dr Tadeusz Boruta

Podkomisja ds. Dziedzictwa Historycznego Parafii

1. Ks. kan. mgr lic. Jan Babik – przewodniczący
2. Ks. prał. mgr lic. Roman Wiszniewski
3. P. dr Józef Geresz
4. P. dr Grzegorz Welik
5. P. mgr Sławomir Kordaczuk
6. P. mgr Tomasz Dobrowolski
7. S. mgr Hanna Redzik
8. P. mgr Joanna Cymerman